Schakeling is geplaatst op 23 juni 2018.

Op-/aflopende sirene.

Vaak wanneer de term sirene is toegepast, denken mensen aan een twee- of meertoninge hoorn zoals in gebruik bij de hulpdiensten(politie,ambulance en brandwee). Deze schakeling doet het anders, namelijk: een natuurgetrouwe nabootsing van een passerende politie-auto met vanzelfsprekend een loeiende sirene. Wat gebeurt er eingenlijk in zo'n situatie: u neemt een zacht-sirene geluid waar, dit neemt in volume toe bij het naderen van de politie-auto totdat de politie-auto het maximale volume bij het passeren van u heeft bereikt waarna het alsmaar zachter gaat worden. Tevens zal vanwege het doppler-effect de toon iet lager worden. Deze schakeling bootst dit elektronisch na op de volgende wijze. De als oscillatoren geschakelde Integrated Circuit-poorten(IC1D en IC1C) vormen de eigenlijke tweetonige hoorn. In rust is de basisspanning van transistor(T7), en ook de emitterspanning van transistor(T6) nagenoeg gelijk aan de voedingsspanning. Op deze wijze kan door de luidspreker(LS) nu geen stroom lopen. Wanneer nu de start drukknop(S1) ingedrukt wordt, zal de als flipflop geschakelde Integrated Circuit-poorten(IC1A en IC1B) omklappen, en zal de spanning over condensator(C3) langzaam dalen. Dit heeft tot gevolg, dat ook de emitterspanning van transistor(T6) zal afnemen en er stroom door de luidspreker(LS) kan gaan lopen. Deze stroom zal door de transistoren(T3 en T2) in het ritme van de beide oscillatoren (IC1D en IC1C) worden onderbroken. Omdat de spanning over condensator(C3) blijft dalen, zal de stroom door de luidspreker(LS) steeds hoger worden met als gevolg het luider worden van het geluid welke de luidspreker(LS) produceert. Op een gegeven moment bereikt deze spanning de negatieve triggerdrempel van Integrated Circuit-poort(IC1B), hierdoor zal de uitgang van deze poort op een logisch "1"-niveau komen. De spanning aan de emitter van transistor(T6) is op dat moment minimaal en het geluidsniveau maximaal. Door de logische "1"-situatie van de uitgang van Integrated Circuit-poort(IC1B), zal de oscillator frequentie van Integrated Circuit-poort(IC1C) eveneens iets lager zijn. Hiermee is het doppler-effect nagebootst. Condensator(C3) zal zich nu weer gaan opladen, waardoor het geluid langzaam zal verzwakken/uitsterven. De schakeling rond de transistoren(T4 en T5) zal er voor zorgen dat het luider worden van het geluid van langzaam naar steeds sneller zal zijn. In het echt gebeurt dat ook. Dit laatste-effect is in te stellen via instelpot(P). De afregelprocedure, dient geheel op het gehoor plaats te vinden. Als eerste verdraaid u de instelpot)P) volledig in de A-positie. U start de schakeling via drukknop(S1) en gaat luisteren hoe het klinkt, daarna verdraaid u de instelpot(P) iets naar de E-positie en start de schakeling opnieuw en u gaat luisteren. Dit proces kunt u herhalen, totdat het geluid in uw optiek zo natuurgetrouw mogelijk klinkt. Het stroomverbruik van deze schakeling wordt nagenoeg in zijn geheel bepaald door de waarde van weerstand(R10**). Wanneer u een luider geluids-niveau wenst, mag u de waarde van weerstand(R10**) verkleinen tot minimaal 27 Ohm. De opgenomen stroom zal dan behoorlijk toenemen. Het stroomverbruik is met de standaard weerstandswaarde van 100 Ohm en maximaal geluid en een voedingsspanning van 15 Volt ongeveer 60 milliAmpére. In rust, zal dit slechts enkele milliAmpéres zijn. Afhankelijk van de toepassing, is batterij / accu-voeding een mogelijkheid. Echter een spanningsadapter, met een redelijke stroomafgifte zal ook goed voldoen.

0286.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl