Schakeling is geplaatst op 22 juni 2018.

Spanning-afwijk-meting via LED's voor 5 Volt voeding.

Soms is het belang van een exacte voedingsspanning van 5 Volt noodzakelijk, denk aan computer-systemen, specifieke TTL-logica schakelingen. In voorgaande situaties is een spanningswaarde van 10% boven of onder de nominsle waarde nog precies toelaatbaar maar grotere afwijkingen absoluut niet. Hierbij is controle van het grootste belang. Het bijvoorbeeld inbouwen van een analoog uitgevoerd spanning-weergave instrument, is sterk af te raden in dit soort situaties omdat de nauwkeurigheid vaak te wensen over laat. Daarbij komt nog dat het waarschuwende effect, van een wijzer minimaal is. De hier te beschrijven schakeling heeft vanwege LED uitlezing en aansturing door een specifiek Integrated Circuit, de analoge problemen niet. De controle-meting welke deze schakeling uit kan voeren, maakt gebruik van een zogenaamde spanningsloep, waarbij het meetbereik dusdanig is gekozen dat het gebied van 4,5 Volt tot 5,5 Volt gecontroleerd zal worden. Omdat het interne systeem van een LM 3914 Integrated Circuit(IC1) als een lineair-schaal is opgezet, is deze uitermate geschikt voor het doel. De keten van weerstanden binnenin dit Integrated Circuit, bestaat uit 10 exemplaren van 1 kOhm. Via de de instelpot-meters(P1 en P2) en de weerstanden(R1, R2 en R6) wordt de onderkant van de deler RLO op een waarde van 4,51 / 3 = 1,5 Volt gelegd en de bovenkant hiervan RHI op 5,41 / 3 = 1,8 Volt. De factor 3 is toegepast, omdat ook de ingangsspanning via aansluitpunten PLUS en NUL middels de weerstanden(R3,R4 en R5) door 3 gedeeld wordt. Indien alles naar behoren werkt, kunt u de gegevens uit de tabel welke u kunt vinden in de componentenlijst van deze schakeling toepassen. Indien er een controle-spanning van 4,52 Volt gemeten wordt, zal LED 1 oplichten. Deze heeft een rode kleur omdat de afwijking ten opzichte van nominale waarde meer dan 10% afwijkt. De LED's welke een gele kleur hebben, vallen onder de categorie NIET de nominale-waarde maar ACCEPTABEL. De beide LED's welke groen zijn gekleurd, geven aan dat de nominale-waarde is gemeten. De schakeling heeft geen voeding, nodig omdat deze vanwege de stroomopname van ongeveer 20 milliAmpÚre gemakkelijk uit de te controleren spanningsbron kan worden betrokken. Ter beveiliging van verkeerd om aansluiten van de spanning, is de diode(D1) geplaatst. Om de schakeling af te regelen, sluit u deze aan op een regelbare voeding. De spanning van deze voeding dient dusdanig te worden geregeld dat een digitale multimeter de waarde van exact 5,41 Volt aangeeft. Instelpot(P2) moet nu dusdanig worden ingesteld dat de LED's 9 en 10 tegelijk oplichten. Vervolgens stellen we de regelbare voeding in op 4,50 Volt, en stellen instelpot(P1) dusdanig in dat LED 1 precies gaat oplichten. Omdat de interne weerstandsketen van het Integrated Circuit(IC 1) de afregeling iets zal be´nvloeden, moet eerder genoemde afregeling nogmaals uitgevoerd worden. Om een goede nauekeurigheid te waarborgen, dienen alle weerstanden typen te zijn met een tolerantie van 1%.

0284.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl