Schakeling is geplaatst op 28 juni 2005
Verlichtingsautomaat.
Direct na het indrukken van drukknop (S) trekt het relais (Ry) aan, en zal de 'verlichting' welke aangsloten is op de relais-contacten E en C of E en D "aan-" danwel "uit"-geschakeld worden. Na een bepaalde tijd schakelt deze schakeling automatisch terug naar de beginsituatie. Op deze wijze kan een energiebesparing gerealiseerd worden in bijvoorbeeld een trappenhuis. Wanneer er iemand binnenkomt (S kan ook een deurcontact zijn) gaat het licht aan en na een tijdje 'automatisch' weer uit. De inschakeltijd wordt bepaald door R1 en C2 en is met de gegeven waarden ongeveer 100 seconden, door deze tijd-componenten te wijzigen volgens de formule t=R.C (C in µF en R in Mohm) kan de inschakeltijd aangepast worden.
0283.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster