Schakeling is geplaatst op 20 juni 2018.

LED-knipper-reeks.

Het kan voorkomen in ondermeer de modelbouw dat er een optische signalering nodig is. Deze schakeling is hier uitermate voor geschikt. De schakeling laat in dit geval 10 LED's 1 voor 1 achter elkaar oplichten en weer doven, waarbij de cyclus continu blijft herhalen totdat de voedingspanning wegvalt. Als toepassing kunt u bijvoorbeeld denken aan een hekwerk, die als markering bij een opgebroken weg staat en in de donkere uren via licht weggebruikers waarschuwd. Het kan zo zijn dat u een hekwerk met 10 LED's een beetje te veel van het goede vindt, u kunt met minder LED's werken. Stel u wenst 4 LED's op een miniatuur-hekwerk te willen gebruiken, in dat geval kunt u de LED's 5 t/m 10, de weerstanden R9 t/m R14 en de transistoren T5 t/m T10 weglaten. Om de schakeling ook nu een continu doorlopende cyclus te geven dient u het aansluitpunt RESET middels een handmatig gelegde draad te verbinden met de Q4 (pen 10) aansluiting van Integrated Circuit(IC2). Indien u meer of minder LED's wenst te gebruiken, kunt u eenvoudig LED's, weerstanden en transistoren toevoegen of verwijderen. De schakeling kan werken met minimaal 1 of maximaal 10 LED's. Afhankelijk van het aantal LED's, maakt u een verbinding tussen aansluitpunt RESET en de eerstvolgende NIET gebruikte uitgang van Integrated Circuit(IC2). Alleen bij het gebruik van 10 LED's kan de aansluiting RESET niet aangesloten blijven. De snelheid waarmee de LED(s) afwisselend oplichten is instelbaar via Instelpot(P). Werking van de schakeling: na inschakelen voeding, zal Integrated Circuit(IC1) blokgolven opwekken, welke als klokpulsen dienen voor de teller welke in Integrated Circuit(IC2) is gehuisvest. De blokgolven ontstaan door het Op- en weer Ontladen van condensator(C), wanneer de weerstand van instelpot(P) groter wordt zal het langer duren voordat condensator(C) is opgeladen danwel ontladen. Hierdoor zal de frequentie van de blofgolf lager worden met als gevolg dat de LED(s) langer zullen oplichten. Indien de weerstand van instelpot(P) kleiner wordt, zullen de Op- en ontlaad tijden korter zijn, met als gevolg korter oplichten van de LED(s). Integrated Circuit(IC2) zorgt er voor dat bij iedere puls welke binnenkomt op de clock-ingang (pen 14) de volgende uitgang (Q0 t/m Q9 in de logische hoog (1) situatie komt. Deze logische situatie, komt overeen met de voedingsspanning in de voorgestelde situatie 9 Volt. De voorgaande uitgang, zal tegelijkertijd van de logische hoog (1) status omklappen naar de logische laag (0) status en dus 0 Volt bedragen. De op deze uitgang aangesloten LED zal doven, terwijl de LED op de uitgang welke hoog is geworden zal oplichten. De toegepaste Transistoren(T1 t/m T10) dienen eigenlijk als schakelaars om de LED aan of uit te schakelen. De weerstanden(R5 t/m R14) dienen als voorschakelweerstand om de stroom welke door de LED loopt te beperken. Wanneer nu Q9 op een hoog logisch niveau komt, zal LED 10 oplichten, en de interne struktuur van het Integrated Circuit(IC2) automatisch zorgen voor het herhalen van de cyclus. Indien u minder dan 10 LED's gaat toepassen, neemt de RESET-ingang deze taak op zich en ontstaat eveneens een doorlopende cyclus tot de voedingsspanning wegvalt. De voedingsspanning van deze schakeling mag liggen tussen 5 Volt tot 15 Volt, echter dient u er voor te zorgen dat de stroom welke door een LED loopt niet hoger komt dan 20 milliAmpére pas eventueel de weerstanden(R5 t/m R14) aangaande waarde hierop aan. Bij een voedingsspanning van 5 Volt loopt er ongeveer 8 milliAmpere aan stroom door de LED, welke hierdoor ietwat flauw oplicht, verlaging van de voorschakelweerstand zal de LED feller laten oplichten. U kunt wat experimenteren met de waarden en felheid. Bij een voedingspanning van 9 Volt zal er met de huidige voorschakelweerstand een stroom van ongeveer 19 milliAmpere door de LED lopen, welke nu fel zal oplichten. Indien u met een voedingspanning van 8 Volt of lager wenst te werken, dient u Integrated Circuit(IC1) welke nu een UA 741 CP is te vervangen door een CA 3130 EZ type. De printlayout welke bij deze schakeling hoort, is opgezet voor werking met 10 LED's, wanneer u met minder LED's wenst te passen, kunt u deze eventueel aanpassen zodat de fysieke afmeting kleiner gaat worden. Om eenvoudig de schakeling te deactiveren, kunt u een schakelaar opnemen in de positieve voedingslijn, of u past een spanningsadapter toe welke eenvoudig uit de 220 Volt~ wandcontactdoos kan worden genomen. De stroomopname is met 50 milliAmpére ruim voldoende.

0282.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl