Schakeling is geplaatst op 17 juni 2018.

Signaalvolger met geleidingstester.

Met behulp van deze schakeling is het mogelijk om laagfrequente ontwerpen te testen, zonder dat u daarvoor kostbare meetinstrumenten nodig heeft. Daarnaast bezit deze schakeling een geleidingstester in de uitvoering van een piepertje waarmee verbindingen kunnen worden nagelopen. Het principe van deze schakeling omvat 3 delen, namelijk een signaalgever rondom Integrated Circuit(IC3), een voorversterker rondom Integrated Circuit(IC2) en een rondom Integrated Circuit(IC1) opgezette eindversterker. De signaalgever waarvan het hart een NE555P Klok Integrated Circuit is welke als 1000 Hertz generator in gebruik is. Door schakelaar(S2) in de getekende stand te plaatsen is het eerste gedeelte van de schakeling in werking gesteld. De aansluitingen DP-A en DP-B zijn in het RC-netwerk van Integrated Circuit(IC3) opgenomen. Wanneer er zicht tussen de aansluitpunten DP-A en DP-B een geleidende verbinding bevindt, zal Integrated Circuit(IC) een pieptoon genereren. Indien er zich tussen de aansluitpunen DP-A en DP-B geen geleidende verbinding bevindt, zal er geen pieptoon worden gegenereerd. Het signaal van de pieptoon gaat via instelpotmeter(P1) naar de eindversterker. Wanneer we de signaalgever in combinatie met de voorversterker gebruiken om een schakeling af te luisteren, dan moet schakelaar(S2) worden omgezet. De generaror rondom Integrated Circuit(IC3) zal ook nu een 1000 hetz-signaal opwekken, welke nu via potentiometer(P2) verbonden is met de signaal-uit uitgang. Op deze wijze is de amplitude van het uitgangssignaal traploos regelbaar. Het verkregen uitgangssignaal dient te worden verbonden met de ingang van de te testen schakeling. Via de voor- en eind-versterker zal de te testen schakeling worden afgeluisterd (een weerstand of potmeter verzwakt het geluid, een transistor versterkt het meestal). Om een duidelijk onderscheid te maken tussen harder of zachter is het belangrijk dat het ingangssignaal (IN) dusdanig moet worden afgeregeld dat het via de luidspreker(LS) nog net hoorbaar is. Om dit te vereenvoudigen is aan de ingang (IN) een spanningsdeler (weerstanden R3,R6, R9+R10) toegepast, welke 3 ingangs-niveaus mogelijk maakt. Deze 3 niveau's zijn via standenschakelaar(S1) te selecteren. Om tekentechnische redenen is voor (S1) een meerdeks-uitvoering gebruikt, u dient echter 1 x 3 standen toe te passen. Om de te testen schakeling niet te veel te belasten, is via de condensator(C1) en weerstand(R3) een hoge ingangsimpedantie gerealiseerd. Via de OpAmp(IC2) zal het te testen signaal worden versterkt. Het uitgangssignaal van OpAmp(IC2) komt via condensator(C3) en schakelaar(S2) terecht op potentiometer(P3) welke de ingangsamplitude van de eindversterker(IC1) regelt. Er is in een extra optische indicatie voorzien in de vorm van een draaispoelmeter(M). Deze indicator komt direct achter de voorversterker, en om aan een voldoende sterkt groot signaal te komen is de OpAmp(IC4) toegepast. Omdat er in het gedeelte van de Optische Indicator geen potentiometer(s) zijn opgenomen, kan de aanwijzing van meter(M) alleen worden benvloed door de ingangs-spanningsdeler. De uitslag van de wijzer op meter(M) is dan ook evenredig met de waarden welke staan vermeld bij de ingangs-spanningsdeler. Vanwege de hoge ingangsimpedantie van de voorversterker, moet het ingangssignaal via een goed afgeschermd meetsnoer binnen te komen op aansluitpunt(IN). Wanneer u dit achterwege laat, kunnen diverse stoorsignalen de uitgang bereiken. Voor de signaal-uit uitgang kan een gewoon snoer worden gebruikt. In de tekening welke direct onder het principeschema is afgebeeld, ziet u een mogelijke uitvoering van de meetpen, waarbij de massa-klem op massa-lijn van de te testen schakeling moet worden geklemd, zodat u gericht via de meetpen kunt gaan afluisteren.

0281.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

0281a.png
Een mogelijk voorbeeld van de meetpen, welke aan de signaal-uit wordt bevestigd.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er n of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl