Schakeling is geplaatst op 13 juni 2005
Vakantieschakelaar.
Deze schakeling heeft als nut, dat er gedurende uw vakantie op één of meerdere plekken verlichting 'geschakeld' wordt. Hiermee wordt de indruk gewekt dat er iemand in het pand aanwezig is. De 220 Volt wisselspanning wordt aangesloten op de aansluitpunten A en B. De schakeling heeft een dag-/nacht-detectie door middel van een LDR (het spreekt voor zich, dat de LDR het omgevingslicht goed moet kunnen waarnemen). Potentiometer P1 is voor het regelen van de gevoeligheid van de dag-/nacht-detectie. Wanneer de detectie "nacht" heeft gedetecteerd, zullen via poorten 1,2 en 4 van het Integrated Circuit (IC1) de beide 14-staps binaire tellers (IC 2 en 3) gestart worden, welke op hun beurt de johnson teller (IC 4) starten. Deze johnson teller kan met behulp van de DIL-schakelaar ingesteld worden (stand 1= 1 uur 5 min, 2= 1 uur 49 min, 3= 2 uur 32 min, 4= 3 uur 16 min, 4= 4 uur, 6= 4 uur 43 min, 7= 5 uur 27 min, 8= 6 uur 10 min). Met deze stappen kunt u in de zomer-periode de nacht overbruggen. De transistor stuurt het relais, waarop u op de naar buiten uitgevoerde aansluitpunten (C en D) willekeurig verlichting kan schakelen. Nadat de LDR 'dag' heeft dedetecteerd zullen de tellers 'gereset' worden, voor de volgende cyclus.
0280.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde (In de layout staan staan vierkante soldeervlakken, verbonden met een lichtgroene lijn. Deze lijn geeft een doorverbinding aan, welke aan de componentenzijde van de print gelegd moet worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster