Schakeling is geplaatst op 15 juni 2018.

Microfoon-voorversterker (ruisarm).

Mensen die bijvoorbeeld in alle vroegte de natuur intrekken, om met behulp van speciale apparatuur opnamen te maken kampen vaak met het probleem dat het op te nemen object niet dicht genoeg kan worden benaderd om een goede geluidsopname te registreren. Als uitkomst hiervoor, dient men te beschikken over een zeer gevoelige ruisarme versterker, in combinatie met een goede dynamische microfoon. De voorversterker in de opname-apparatuur, bezitten vaak een geringe gevoeligheid en een slechte signaal/ruis-verhouding. Voor het opnemen van gebrul dichtbij, gebruikt u de bestaande microfoon-ingang van het opname-apparaat. Dit vanwege het feit dat één voorversterker nu eenmaal niet het geluid van dichtbij én het geluid van een zangvogel op 100 meter afstand lineair kan versterken, dit gezien de grens van de voedingsspanning. De hier beschreven microfoon-voorversterker is uitstekend geschikt voor de zangvogel op afstand, maar niet voor de zanger van een rockband die de microfoon lijkt op te eten. Een lage ruis-situatie voor deze voorversterker is niet genoeg, een ultra lage ruis is noodzakelijk. Zoals wellicht bekend, ruist iedere transistor , om dit zo efficiënt mogelijk op te vangen is het van belang om in deze voorversterker ruisarme transistoren toe te passen en van een goed merk. De schakeling moet tevens de ruis-eigenschappen van iedere transistor optimaal benutten om een goed resultaat te verkrijgen. Wanneer u naar deze schakeling kijkt, zal het u opvallen dat er vijf parallel-geschakelde ingangs-trappen zijn toegepast. De ruis wat iedere trap geeft, kan vectorieel worden opgeteld, omdat de ruis in iedere trap iets in fase is verschoven. Rekenkundig kunt u deze vermindering uitdrukken als de wortel van het aantal, in ons geval dus de wortel van 5 en dat is 2,23 maal minder. In decibel-term mogen we zeggen dat er sprake is van een ruisvermindering van 7 decibel ten opzichte van een enkel trap. Dat is best een goed resultaat. Wat verder nog een ruisbeperking zal opleveren, is het zo laag mogelijk houden van de stromen door de transistoren. Hier is dit ongeveer 1,5 milliAmpére, hetgeen zelfs nog lager is dan de 2 milliAmpére welke de spanningsregelaar (IC1) opneemt. De spanningsstabilisator, is toegepast om te zorgen dat de 5 transistoren van de ingangstrappen(T3,4,5,6 en 7) te laten werken op 5 Volt hetgeen eveneens de ruis zal verminderen. Het lage stroomverbruik, levert naast de winst in de Signaal/Ruis-verhouding helaas wel een toename van de harmonische vervorming op De locale-tegenkoppeling in de vorm van weerstanden(R14,15,16,17 en 18) en de globale-tegenkoppeling in de vorm van de weerstanden(R20,22,24,26 en 28) zullen de harmonische vervorming wegwerken. Wat zijn nu de te verwachten resultaten van deze voorversterker: de gevoeligheid voor een 60 milliVolt uitgangsspanning is ongeveer 0,13 milliVolt, hetgeen voor nagenoeg alle toepassingen voldoende is. De versterking bedraagt ongeveer 475 maal. Hoorbare vervorming zal ontstaan bij ongeveer 8 milliVolt ingangssignaal, hierdoor kunnen redelijk sterke geluiden nog goed worden verwerkt door deze voorversterker, omdat deze voor 36 decibel overstuurbaar is. Het frequentie-bereik blijft binnen de - 3 decibel tot 0 decibel van 20 Hertz tot 45 kiloHertz. Condensator(C7) bepaald de bovengrens. De invloed van de spoel(L1*) en condensator(C13) is verwaarloosbaar, en deze dienen alleen voor het voorkomen van instraling door radiozenders. Spoel(L1*) bestaat uit enkele windingen koperdraad door een ferriet-kraal en kan vervallen wanneer u geen last van radiozenders heeft. Dit vanwege het feit, dat het draaien van de spoel om geen transformator-brom op te pikken nogal lastig is. De versterkings-factor kan eenvoudig worden aangepast door de waarde van weerstand(R13) te veranderen. Om dan de collector van transistor(T1) op een spanning van 7,5 Volt te houden, moet dan ook de waarde van weerstand(R29) aangepast worden. Verkleinen van weerstand(R13) betekend vergroten van weerstand(R29). Bij een versterking van 200 maal moet weerstand(R13) een waarde van 10 kOhm hebben, en weerstand(R29) een waarde van 680 kOhm. De volgens de componentenlijst aangegeven transistoren gaven een goed resultaat, maar u bent hier niet per definitie aan gebonden: voor de transistoren(T3,4,5,6 en 7) zal het type BC549C goed voldoen. Voor transistor(T2) voldoet een BC547B ook goed en voor transistor(T1) kan een BC557B worden toegepast. Het is wel van belang, dat alle weerstanden van het type ruisarme metaalfilm zijn. De voeding van 15 Volt is niet kritisch, waarbij de stroomsterkte van 50 milliAmpére ruim voldoende is.

0280.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl