Schakeling is geplaatst op 10 juni 2018.

Impulsgenerator met CMOS-logica.

Wanneer u digitale schakelingen aan het ontwerpen bent, is het handig voor onderzoek om een impuls-generator in het bezit te hebben. De veelzijdigheid van zo'n generator, hangt af van het aantal instelmogelijkheden. Ondermeer een binnen wijde grenzen variabele klok-frequentie, een instelbare impulsbreedte, of indien mogelijk een automatische aanpassing van het niveau. De hier getoonde en beschreven impuls-generator met CMOS-logica heeft het allemaal, en nog meer zelfs. Omdat de schakeling volledig is opgebouwd met CMOS-logica, heeft dit twee voordelen. Als eerste het geringe stroomverbruik, waardoor batterij-voeding goed mogelijk is. Ten tweede een breed voedingsspanning-bereik van 5 tot 15 Volt, waardoor u verzekerd bent van een juiste niveau-aanpassing (TTL of CMOS) wanneer u de voeding voor deze generator betrekt uit de te onderzoeken schakeling. Rondom Integrated Circuit 1 een CD4047BE(IC1) welke als triggerbare astabiele multivibrator staat geschakeld, is een klok-generator opgebouwd. Via standenschakelaar(S1) en potentiometer(P1) kunnen frequenties tussen 2 Hertz tot 1 MegaHertz worden ingesteld. Dit frequentie-bereik is echter wel afhankelijk van de voedingsspanning. OPMERKING: om tekentechnische redenen zijn voor S1, S2, en S3 meerdeks uitvoeringen gebruikt, u heeft echter maar 1 dek (zoals aangegeven is in de componentenlijst) nodig per schakelaar. Wanneer schakelaar(S4) is gesloten en schakelaar(S5) in de positie HOOG is geplaatst, zal Integrated Circuit(IC1) werken als een blokgolf-generator. Zet u echter schakelaar(S4) in de open stand, dan kan de generator van (IC1) worden getriggerd via een extern-signaal welke aangesloten dient te worden op de tulp-plug GATE-IN. Hierbij kunt u via schakelaar(S5) instellen of de generator reageert op op een Logische 1-niveau (stand HOOG) of Logische 0-niveau (stand LAAG) van het signaal op de GATE-IN aansluiting. Op de Q en nietQ-uitgangen van Integrated Circuit(IC1) de pennen 10 en 11 is het oscillator uitgangssignaal beschikbaar. De Q-uitgang is verbonden met de + trigger-ingang van Integrated Circuit(IC4) en met schakelaar(S6) voor de ARBEID-cyclus. Integrated Circuit(IC4) is eveneens als triggerbare astabiele multivibrator geschakeld, geeft een zeer korte puls af aan de SYNC-OUT uitgang bij het begin van iedere periode van de eerder beschreven klok-generator. Ook de Integrated Circuits(IC2 en IC3) staan geschakeld als triggerbare astabiele multivibrator. Eerst Bekijken we de functie van Integrated Circuit(IC3). Wanneer schakelaar(S6) in de positie #50% staat en schakelaar(S7) in de stand UIT, dan is de Q-uitgang van Integrated Circuit(IC1) verbonden met de + trigger-ingang van Integrated Circuit(IC3). Via standenschakelaar(S3) en potentiometer(P3) kan de impulsbreedte worden ingesteld tussen 1,5 microSeconde tot 200 milliSeconde. Afhankelijk van de stand van schakelaar(S8) is dan op de ingang (pennen 3,6,10 en 13) van de Integrated Circuit(IC5) welke als buffer dienst doet het NORMALE (stand normaal) of OMGEKEERDE (stand omgekeerd) uitgangssignaal van Integrated Circuit(IC3) aanwezig. Integrated Circuit(IC2) geeft nog een verdere instel-mogelijkheid. Wanneer schakelaar(S7) in de stand IN staat, zal Integrated Circuit(IC2) worden getriggerd via het klok-signaal. Afhankelijk van de stand van standenschakelaar(S2) en potentiometer(P2) zal het klok-signaal tussen 1,5 microSeconde tot 250 milliSeconde worden vertraagd ten opzichte van de impuls op de SYNC-UIT uitgang. De uitgang van Integrated Circuit(IC2) levert in deze stand (IN) van schakelaar(S7) het triggersignaal voor Integrated Circuit(IC3), waarbij via standenschakelaar(S3) en potentiometer(P3) weer de impulsbreedte ingesteld kan worden. Feitelijk gezien verandert er niets aan het uitgangssignaal, wanneer Integrated Circuit(IC2) er via schakelaar(S7) wordt tussen-geschakeld. Het toepassen van deze vertraging via schakelaar(S7) en Integrated Circuit(IC2), heeft echter voordelen wanneer u het signaal op een oscilloscoop wil gaan bekijken. Wanneer de SYNC-UIT uitgang, verbonden wordt met de trigger-ingang van de oscilloscoop kunt u door het veranderen van de vertragingstijd het beeld dusdanig instellen dat ook de stijgende flank van het test-signaal zichtbaar is. Zoals eerder is aangegeven, kan de voeding voor deze generator het beste uit de te onderzoeken schakeling worden betrokken. Voeding via een batterij, behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Indien de bediening van de schuifschaklaars (S5, S6, S7, en S8) lastig is, wanneer deze op de print zijn gemonteerd kunt u deze vanzelfsprekend rechtstreeks tegen de behuizing plaatsten en via aansluitdraden verbinden met de printplaat. Uw creativiteit is hierbij gewenst.

0279.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl