Schakeling is geplaatst op 06 juni 2018.

Amerikaans Biljart (speel de 6 ballen weg).

Dit elektronische spel is gebasseerd op het Amerikaanse Biljartspel. Het verloop van het spel is gelijk aan het originele, met als enigste aanpassing dat de rollende biljartballen welke in de elektronica moeilijk zijn te evenaren, in de vorm van LED's zijn uitgevoerd. Zoals vaak in elektronische spellen wordt toegepast, is het hart van de schakeling een toevals-generator. Wanneer drukknop(S2) reset eenmalig ingedrukt is, zullen alle 6 LED's (LED 1 t/m LED 6) gaan oplichten. Iedere keer wanneer nu schakelaar(S1) wordt gebruikt, zal de toevalsgenerator geheel eigenzinnig bepalen welke van de 6 NIET inverterende HEX buffer-uitgangen (IC6A t/m IC6F) hoog gaat worden, en de daarop aangesloten LED uit zal gaan. Het uitgaan van een LED, simuleert het verdwijnen van een bal.

Dit spel heeft twee speel-varianten. In het eerste geval probeert iedere speler alle 6 ballen weg te krijgen (in ons geval alle 6 LED's uit). De speler welke dit in het minst aantal biljartstoten voor elkaar krijgt, heeft gewonnen. In ons geval worden de biljartstoten gesimuleerd door het bedienen van schakelaar(S1). In de tweede speelvariant, is het aantal spelers beperkt tot twee. De 6 LED's, bestaande uit 3 Groene en 3 Rode LED's welke in een gelijkzijdige driehoek opstelling zijn geplaatst. De eerste speler begint wanneer die als eerste een rode LED (LED 2,4 of 6) uit schiet, moeten ook alle ander rode LED's door deze speler in dezelfde ronde uit worden geschoten. De andere speler, moet dan hetzelfde proberen voor de groene LED's. Zoals eerder aangegeven, gebeurt het schieten via het bedienen van schakelaar(S1). Wanneer een speler aan een ronde begint, mag deze verdergaan zo lang er een LED van zijn of haar kleur dooft. Indien er een LED van zijn of haar kleur gemist gaat worden of de verkeerde kleur is geraakt, dan is de andere speler aan de beurt. U denkt nu wellicht missen kan dat, ja vanwege de toevalsgenerator het kan zo zijn dat ondanks het bedienen van schakelaar(S1) er geen van de oplichtende LED's uit gaat. Dan heeft de speler gemist, en dat is bij toeval mogelijk. De speler die als eerste de 3 LED's van zijn of haar kleur heeft uit gespeeld heeft gewonnen. Omdat in deze situatie een gelijk spel onmogelijk is, leent deze variant zicht uitstekend voor een beslissings-partij.

Tot zover de werking van twee speel-varianten, nu terug naar het schema. Aan het begin van het spel, zorgt het indrukken van schakelaar(S2) voor het resetten van de 6 flipflops welke zich bevinden in het CD40174 Integrated Circuit (IC5). Alle Q-uitgangen van (IC 5) en de daarachter geplaatste Niet inverterende HEX buffers (IC6A t/m IC6F) zijn dan logisch "nul" met als gevolg dat aan die uitgangen gekoppelde LED's (LED 1 t/m LED 6) zullen oplichten. De multivibrator welke is opgebouwd rond de poorten (IC1C en IC1D) levert een frequentie van ongeveer 800 Hertz aan de clock-ingang van de tienteller (IC2), via deze methode zal er altijd één van de uitgangen van de tienteller (IC2) een logische "1"-status hebben. Via de OR-poorten (IC3A t/m IC4B) zijn deze uitgangen verbonden met de D-ingangen van de flipflops binnen (IC5). Indien schakelaar(S1) bediend gaat worden, zal de met de poorten (IC1A en IC1B) opgebouwde flipflop omklappen, en een clock-signaal geven op de clock-aansluitingen van de 6 flipflops binnen (IC5). De teller-uitgang welke op dat moment toevallig in de logische "1"-status verkeerd, kan dan de uitgang van de betreffende flipflop binnen (IC5) ook een logische "1"-status geven als deze nog niet in die status was. Het gevolg is dan het doven van de daaraan gekoppelde LED. De terugkoppeling van de Q-uitgang van de flipflop binnen (IC5) welke naar de daarvoor geschakelde ene ingang van de OR-poort (IC3A t/m IC4B, zorgt er voor dat alleen de flipflop omgeschakeld kan worden wanneer deze daarvoor nog niet de logische "0"-status had. Uitgang Q6 van de tienteller (IC2) is bewust niet aangesloten, omdat wanneer deze toevallig de logische status "1" heeft bij het inderukken van schakelaar(S1) dan zal er geen LED doven en heeft de speler MIS geschoten. Indien u dit absoluut niet wenst, kunt u deze Q6-uitgang (pen 5 van IC2) verbinden met de reset-ingang (pen 15 van IC2) van de tienteller.

Er is nog een variatie mogelijk, u kunt namelijk de 6 NIET inverterende HEX buffers welke in een CD4050 Integrated Circuit (IC6) zijn gehuisvest vervangen door INVERTERENDE HEX-buffers welke zijn gehuisvest in het Integrated Circuit CD4049. Omdat de wijze van pen-setting tussen deze twee types exact gelijk is, kunnen deze zondermeer uitgewisseld worden. Het verschil in spelwerking is nu dat een raak geschoten LED nu niet zal doven maar juist zal oplichten. Wanneer u het spel veelvuldig gebruikt is voeding middels een 9 Volt spanningsadapter aan te raden, omdat de schakeling met alle 6 de LED's oplichtend ongeveer 125 milliAmpére stroom op zal nemen. Gebruikt u de schakeling af en toe, dan is batterij-voeding mogelijk.

0278.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl