Schakeling is geplaatst op 02 juni 2018.

Elektronische Gong

Het in deze schakeling toegepaste SAB 0600 Ingegrated Circuit omvat een geluids-oscillator, welke uitblinkt ten opzichte van zijn soortgenoten vanwege de zeer aangename klank. Vanwege het voorgaande is dit Integrated Circuit in veel schakelingen toegepast, met name in de jaren 80 toen ondermeer de elektonische deurbel met gong veel is gebruikt. Het Gong-geluid kenmerkt zich door een toon welke wegzakt via een nagalm. Het hart van de SAB 0600 bestaat uit een oscillator, waarvan de frequentie bepaald wordt door de waarden van een weerstand(R1) en een condensator(C4) welke aangesloten worden op de Referentie- en Oscillator- aansluitingen van het Integrated Circuit. Via interne delers worden uit deze basis-frequentie een drietal andere frequenties afgeleid, welke in een vaste harmonische verhouding staat tot de basis-frequentie. 1 van deze frequenties wordt intern nog verder gedeeld en vormt de basis voor de nagalmtijd. Via een 4 bits Digitaal/Analoog-omzetter gaat een stuurspanning opgewekt worden, waarmee de 3-tonen na elkaar worden ingeschakeld en langzaam zullen wegvloeien. De interne versterker van het Integrated Circuit kan rechtstreeks een luidspreker(LS) van ongeveer 150 milliWatt aansturen. Het aantal hogere harmonischen wordt door de waarde van condensator(C2) bepaald. Om het geheel niet al te eenvoudig en saai te laten klinken, is er gebruik gemaakt van twee onafhankelijk van elkaar werkende gong-systemen welke worden gekoppeld en werken met niet gelijk ingestelde frequenties. De beide Integrated Circuits (IC 1 en IC 2) zijn aan elkaar gekoppeld door de uitgang van IC 2 via instelpot(P1) en condensator(C5) te verbinden met de compensatie -ingang van IC 1. Op deze manier kan 1 luidspreker, de signalen van beide gong-systemen weergeven. Via instelpot(P1) wordt de geluids-sterkte en via instelpot(P2) de frequentie van de tweede gong ten opzichte van de eerste ingesteld. In een rustsituatie neemt de gehele schakeling slechts 1 microAmpére aan stroom, waardoor batterij-voeding goed mogelijk is en deze een lange levensduur heeft. U kunt natuurlijk ook kiezen om de schakeling te voeden via een 9 Volt spanningsadapter, om een lege batterij-situatie te voorkomen indien u de schakeling inzet ter vervanging van een deurbel en deze intensief gebruikt gaat worden. Om de hoeveelheid geluid, welke de luidspreker kan produceren te verhogen, kunt u de luidspreker in bijvoorbeeld een trechter-vormige koker-behuizing onderbrengen. Creativiteit is hier het toverwoord.

0276.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl