Schakeling is geplaatst op 1 juni 2005
Gebruiksindicatie.
Met deze schakeling kunt u het "ongeoorloofd" gebruik van bijvoorbeeld een TV zichtbaar maken, waarbij u achteraf en ongeacht het tijdstip van gebruik een 'uitlees'-functie heeft. Het in deze schakeling gebruikte Integrated Circuit (IC1) heeft een zeer gering stroomverbruik, waardoor batterij-voeding ( 9 Volt ) ruim voldoende is. Schakelaar S1 is voor het inschakelen van het geheel. De aansluitpunten A en B worden parallel op de 220 V~ spanningslijn van het te controleren 'verbruikstoestel' aangesloten NADAT het bewuste apparaat door U is uitgeschakeld. Wanneer u de schakeling hebt aangezet, zal LED1 gaan branden, ten teken dat dat de 'transformator' geen spanning krijgt. Wanneer nu het te controleren toestel ingeschakeld wordt, zal een positieve spanning wanneer die eenmaaal boven een spanningsdrempel komt een flip-flop doen omklappen. Wanneer u nu op schakelaar S3 drukt, zult u zien dat LED2 gaat branden. Hiermee heeft u een signalering dat het 'verbruikstoestel' gebruikt geweest is. U kunt de basis-situatie weer herstellen door op schakelaar S2 te drukken. Wanneer u nu op S3 drukt zal LED1 gaan branden. Het spreekt voor zich dat u de schakeling op een "onvindbare" plek verstopt.
0275.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster