Schakeling is geplaatst op 1 junii 2005
Digitale meetpen.
Deze schakeling is handig vanwege zijn eenvoud. De 555-timer wordt hier geschakeld als een Schmitt-trigger met een vaste drempelwaarde. Wanneer er op aansluitpunt IN geen signaal staat zal LED1 oplichten ter signalering van het "1"-niveau. Wordt de 'ingang' met een "0"-niveau verbonden dan komt op de uitgang van de timer (pen 3) een "1"-niveau en zal LED 2 gaan branden. De beide dioden (D2 en D3) welke tussen het aansluitpunt IN en pen 2 van de timer zitten, zorgen er voor dat 'ruis' geen invloed op de meetprobe heeft. Diode D1 beveiligd de schakeling tegen ompolen van de voedingsspanning. De voedingsspanning mag tussen 3,5 en 15 Volt liggen, er is gekozen voor een standaard 9 Volt voeding. U kunt er voor kiezen om de schakeling middels een batterij of vanuit de te testen meetkring te voeden, beide opties geven geen problemen. Wanneer u een batterij gebruikt is het raadzaam om een aan/uit-schakelaartje te plaatsen. Op het aansluitpunt IN kan bijvoorbeeld een meetpen aangesloten worden, waarmee u handig de te meten uitgangen kan bereiken. Het geheel kan zeer compact ingebouwd worden. Vanwege de eenvoud kunt u zowel TTL- als CMOS-integrated circuit meten. Wanneer u met de meetpen een uitgang aanraakt kunt u eenvoudig zien of deze zich op "0" of "1"-neveau danwel van niveau wijzigt. Wanneer de wisselingen in het niveau heel snel wisselt zal het lijken dat beide LED's gelijktijdig branden.
0274.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster