Schakeling is geplaatst op 22 mei 2005.

Kwarts-stemvork.

Deze schakeling is ongeschikt voor mensen, die over een absoluut gehoor beschikken. Aangezien dat de meeste mensen niet onder die categorie vallen, is dit wel degelijk een bruikbare schakeling. Het zoeken naar de " A " is echter al heel erg oud, tijdens het musiceren. De meeste musici hebben diverse hulpmiddelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Stemvork, het Stemfluitje en de Elektronische 440-Hertz generator. Het nadeel van voorgaande hulpmiddelen is dat ze veelal niet goed stabiel zijn. Deze schakeling maakt gebruik van een stabiel kwarts-kristal, en door deze te combineren met een deler-schakeling lijkt de ideale oplossing nabij. Centraal in deze schakeling staat het kristal. Dit is een relatief goedkoop en goed verkrijgbaar 27 MHz. exemplaar voor kanaal 7 (27,035 MHz.) Dit kristal heeft een grondfrequentie van 9,012 MHz. Deze vrij hoge frequentie zal door Integrated Circuit (IC 2) door 5 worden gedeeld. Vervolgens zal er nog een 212 deling plaatsvinden door een delertrein van 12 Flip-Flops. Hiervoor zijn de Integrated Circuits (IC 3, 4, en 5). Direct achter de delers, is een buffer geplaatst om vanuit hier rechtstreeks een luidspreker aan te sturen. Om de uitgangsamplitude te begrenzen is weerstand (R6**) opgenomen. De waarde van deze weerstand onder normale omstandigheden is 47 Ohm. Wanneer u het volume wenst te verhogen, kunt u voor weerstand (R6**) een waarde van 22 Ohm toepassen. Indien dit ook nog niet voldoen, wanwege bijvoorbeeld een luidruchtig instrument dat u bespeeld, dan kan de voedingsspanning van 9 Volt worden verhoogd. Door het gebruik van een spanningsregelaar (IC 6) in de voedingslijn van de delers en het kristal, hoeft u niet te vrezen voor stabiliteits-problemen. Het vermogen van de luidspreker (LS) zal vanzelfsprekend ook moeten worden verhoogd. Het stroomverbruik onder normale omstandigheden zal tussen de 40...50 milliAmpére bedragen. In plaats van een luidspreker te gebruiken, kunt u ook de kwarts-stemvork aansluiten op bijvoorbeeld de AUX-ingang van een audio-installatie. Wanneer u een zeer nauwkeurige frequentie-meter bezit, kunt u via de trimmer (C5) de frequentie op pen 1 van Integrated Circuit (IC 2) of op pen 8 van Integrated Circuit (IC 1) afregelen op 9,011667 MHz. U kunt ook trimmer (C5) in de middenstand zetten, of in plaats van de trimmer een keramische condensator van 33 pF. toepassen. Zonder verdere afregeling zal de uitgangsfrequentie dan 440,02 Hz. met een maximale afwijking van plusminus 0,05 Hz. bedragen.

0273.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl