Schakeling is geplaatst op 19 mei 2018.

220 Volt wisselspanning LED.

Omdat LED's bij uitstek een lange levensduur hebben, zijn ze zeer geschikt om bijvoorbeeld in een bedienpaneel als AAN/UIT-indicator te dienen. Wanneer u een LED zoekt welke rechtstreeks op 220 Volt wisselspanning kan werken, zijn deze nagenoeg alleen in het WIT verkrijgbaar. U kunt natuurlijk ook kiezen om alleen een voorschakel (serie)-weerstand toe te passen, zoals bijvoorbeeld bij een neon-indicatie-lampje vaak gebruikelijk is. Echter zal de stroombegrenzing als vermogen in de vorm van warmte via de voorschakel (serie)-weerstand vrijkomen en op een goede wijze moeten worden afgevoerd, om schade in bijvoorbeeld een bedien-paneel te minimaliseren. Kortom, het voorgaande is eigenlijk geen optie. Er bestaat echter wel een foefje om een standaard LED geschikt te maken voor 220 Volt wisselspanning. Dit foefje maakt voor de stroombegrenzing gebruik van de wisselstroom-weerstand welke iedere condensator bezit. In de condensator zal geen vermogen verloren gaan, omdat de stroom door en de spanning over de condensator ten opzichte van elkaar 90 graden zijn verschoven. Om nu effecten van het inschakelen te voorkomen, dient er een zenerdiode te worden toegevoegd.

Werking: zoals u wellicht bekend is, heeft wisselspanning een halve positieve en negatieve-periode. Tijdens de negatieve periode fungeert zenerdiode(ZD) als normale diode in de doorlaar-richting, en zorgt hij er voor dat de negatieve sperspanning over de LED niet te groot wordt. Bij plotseling inschakelen op de positieve halve periode, zorgt zenerdiode(ZD)dat de spanning over weerstand(R) en LED niet hoger komt dan de zenerspanning van 2,7 Volt. De waarde van condensator(C) bepaald de stroom welke door de LED loopt. Waneer condensator(C) een waarde van 100 nanoFarad heeft zal de stroom door de LED ongeveer 4 milliAmpére zijn en bij een waarde van 470 nanoFarad voor condensator(C) is dit ongeveer 20 milliampére. De waarde van de condensator, bepaald dus de stroom door de LED. Afhankelijk van de toegepaste LED, moet u dus variëren met de waarde van de condensator. De meeste LED's werken op een spanning van 2 Volt, echter zijn er typen met een hogere danwel lagere brandspanning. Om de juiste spanning te krijgen, kunt u variëren met de zenerspanning van de zenerdiode(ZD). Het raadplegen van de datasheets van de LED- en Zenerdiode-fabrikant is aan te raden.

0272.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

OPMERKING: voor de zenerdiode ZD is een SMD-uitvoering toegepast, deze kan via draadjes vanaf de componenten-kant door de groene soldeervlakken(nabij het component)lopen om zo met de soldeer-zijde te kunnen worden verbonden. Deze verbindingsdraadjes zijn in het BLAUW weergegeven, eveneens als de aansluitingen van het SMD-component.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl