Schakeling is geplaatst op 26 mei 2005.

Schakeling is AANGEPAST op 17 mei 2018.

Beveiligingsysteem voor woning.

Dit relatief eenvoudig inbraak-detectie beveiligingsysteem voor woning geeft een veilig gevoel, wanneer u uw woning verlaat. Het systeem bezit een raam/deuropen-detectie welke is te realiseren door 1 of meerdere in serie geschakelde verbreek-contacten te gebruiken, in het schema zijn er drie dit soort contacten opgenomen (S2, S3, en S4) maar u kunt dit aantal aanpassen als het maar een serie-kring blijft welke u tussen de aansluitpunten A en B plaats. Hierbij kunt u denken aan de tegenwoordig goed verkrijgbare microswitch met een verlengde contactlip, zoals hieronder afgebeeld.
microS.png
Het zal u duidelijk zijn, dat u met behulp van een universeel-meter kunt bepalen welke twee aansluitingen van de schakelaar het verbreek-contact vormen. Over het alegemeen bevatten dit soor schakelaar 1 verbreek- en 1 maak-contact. Gebruik van het juiste contact is erg belangrijk, omdat andere de raam/deur OPEN-detectie niet zal functioneren. Wanneer alle middels een microswitch beveiligde deuren/ramen daadwerkelijk gesloten zijn EN ook de als hoofdschakelaar fungerende schakelaar (S1) is gesloten zal (LED 1) welke GEEL van kleur is gaan oplichten. Wanneer er nu ergens in de kring van microswitches een onderbreking komt, zal het systeem via de luidspreker (LS) een signaal geven, tevens zal dan (LED 1) doven. Voordat het daadwerkelijke alarm welke via het Relais (RY) ingeschakeld wordt, zal er een bepaalde tijd om het beveiligingsysteem op scherp te zetten. De weerstand (R7) en condensator (C7) zijn de tijd-vertaging componenten. Door het aanpassen van de waarden van deze componenten, kunt u de vertragingstijd veranderen. Met het op scherp zetten bedoel ik dat bij het verlaten van het huis het alarm geactiveerd wordt, nadat de laatste beveiligde deur gesloten is. Wanneer dit het geval is zullen (LED 1) en (LED 2) oplichten. Wanneer er nu een raam/deur geopend gaat worden zal via diode (D3) en poort (IC1c) de transistor (T7) worden gestuurd, waardoor de Luidspreker (LS) een geluidsignaal geeft. Tevens zal via transistor (T2) het omklappen van poort (IC1d) worden gerealiseerd waardoor ook direct transistor (T4) opengestuurd gaat worden. Hiermee zal het Timer-IC (IC2) gaan werken en zal via transistor (T5) het relais (RY) bekrachtigd worden. De tijdcomponenten (R7) en (C6) bepalen naast de vertragingstijd in dit systeem OOK de duur van het bekrachtigen van het relais (met de gebruikte component-waarden ongeveer 6 minuten. Wanneer er op het relais-contact, welke beschikbaar is via de aansluitpunten UIT-1 en UIT-2 bijvoorbeeld verlichting of een muziekinstallatie aangesloten is zullen de buren dit zeker opmerken en polshoogte nemen. Het zal u duidelijk, dat u met uw buren bespreekt, dat u beveiliging in huis bezit en op welke wijze er alarm geslagen gaat worden, en of men zelf polshoogte moet gaan nemen of bijvoorbeeld 112 gaat bellen. Het is AF te raden om iets van een alarmering buiten uw woning aan te brengen, omdat hier wettelijke of gemeentelijke regels voor zijn. Het te gebruiken relais, dient vanzelfsprekend contacten te bezitten waarmee 220 Volt wisselspanning kan worden geschakeld met een bepaald vermogen. Let hier goed op. Bedenk ook, dat het inschakelen van de geluidsinstalatie op huiskamer-sterke in een vrijstaand goed gëisoleerd huis weinig effect zal hebben. Een 1000 Watt bouwlamp (welke de volledige woonkamer in het licht zet) zal zeker effect hebben.
Let Op: de tijd voor het op scherm zetten en de inschakelduur daadwerkelijk alarm is ook van belang voor u zelf. Wanneer u na afwezigheid en bij gebruik van de beveiliging thuis komt, is dit ook de tijd die u heeft om de woning binnen te gaan en de beveiliging UIT te zetten via schakelaar (S1). Dit betekend ook dat u goed moet nadenken waar u dit systeem plaats in of nabij de woning. Bedenk hierbij dat inbrekers veelal eerst onderzoeken of er een beveiligingsysteem aanwezig is, dus de microswitch duidelijk zichtbaar of een zichtbare loop van de bekabeling is onverstandig.
0270.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl