Schakeling is geplaatst op 18 mei 2005
Programmeerbare tijdschakelaar.
Het Integrated Circuit XR2230 van Exar, bevat een speciale timer met een gekoppelde flip-flop delerketen. Hierdoor kunnen 'tijdvertragingen' tot een factor 255 groter dan de fundamentele vertraging gerealiseerd worden. Vanwege het feit dat de uitgangen van de flip-flop in de keten DIRECT bereikbaar zijn, kan men veel verschillende 'schakeltijden' kiezen, zonder dat de tijdbepalende onderdelen (P1 en C1) gewijzigd hoeven te worden. Met de in deze schakeling gebruikte waarden kunnen tijden tot 100 seconden ingesteld worden. Standenschakelaar (S1) bepaald de vermenigvuldigings-factor van deze tijd. Voor de standen 1 t/m 8 gelden x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 en x128. Transistor T1 is als inverter geschakeld en via C4 bereikt het signaal pin 2 van Integrated Circuit IC2, dit is een als monostabiele oscillator geschakelde 555-timer. De tijdsduur van deze trap wordt bepaald door R5 en C5 en bedraagt met de gegeven waarden ongeveer 4 seconden. Wanneer nu Potentiometer P1 in de 'maximale weerstand'-stand staat en standenschakelaar S1 staat in stand 8 dan wordt het relais RY ongeveer eens per 3,5 uur gedurende 4 seconden bekrachtigd. Door S1 te verzetten danwel P1 te verdraaien kunnen diverse tijdseenheden worden ingesteld. Eventueel kan de "bekrachtigings-tijd" van RY aangepast worden door R5 en/of C5 van waarde te veranderen.
0268.jpg
Klik op afbeeldingen om hele schakeling te zien.


layout.gif
Afbeelding geeft componentenzijde weer, rode lijnen zijn de printbanen aan de soldeerzijde.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster