Schakeling is geplaatst op 12 mei 2018.

1 gigaOhm spanningsvolger

Over het algemeen mag bekend zijn dat FET-transistoren een zeer hoge ingangsimpedantie hebben, dit loop echt in de gigaOhms. Ondanks deze eingenschap, komt u zelden een op FET gebasseerde ingangstrap tegen. Dit schuilt in het feit, dat de praktische-uitvoering lastiger is dan de theoretische-uitvoering. De meest logische manier voor het creëren van een 1 gigaOhm ingangsimpedantie, is het opnemen van een weerstand van 1 gigaOhm tussen de gate van de FET en massa. De verkrijgbaarheid van dit soort weerstanden is redelijk, echter de prijs per weerstand is behoorlijk hoog hetgeen de toepassing minder gemakkelijk maakt. Om voorgaande reden, is deze schakeling ontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een " bootstrap " - condensator principe. De schakeling is als volgt opgezet. Het ingangssignaal komt via de aansluitpunten ( IN(plus) en IN(nul) ) binnen in een reguliere sourcevolger met een 1 maal spanningsversterker welke is uitgerust met een BF 256A FET-transistor die ingesteld is op een zeer lage stroom. Vanwege de bootstrapping van condensator (C2) zou de ingangsimpedantie van de op deze wijze geconstrueerde impedantie-transformator theoretisch 2,2 gigaOhm moeten bedragen. In de praktijk zal die waarde niet boven ongeveer 1 gigaOhm komen omdat er onvermijdelijke lekstroompjes zijn. De frequentie-karakteristiek van deze schakeling loopt recht van 30 Hertz tot 750 kiloHertz binnen 3 decibel. De uitgang-belasting mag niet lager zijn dan 100 kOhm. Via de aansluitpunten ( UIT(plus) en UIT(nul) ) is het signaal met verhoogde ingang-impedantie beschikbaar. Op het aansluitpunt PLUS dient u een voedingsspanning van 12 tot 30 Volt met een stroom van 200 microAmpére.

0266.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl