Schakeling is geplaatst op 10 mei 2018.

FM-zender.

Deze schakeling omvat een zender voor gebruik op de FM-band van een radio. Het vermogen van deze zender is dusdanig laag, dat bij bepaald gebruik dit niet strafbaar is. Deze zender is te gebruiken ZONDER of MET Antenne. Wanneer u deze zender binnen uw huis gebruikt zonder antenne, kunt u bijvoorbeeld een geluid of spraak aanbieden op de elektret-microfoon en deze laten weergeven via een transistor-radio waarbij u vanzelfsprekend op de FM-band gaat zoeken tussen 87,5 tot 108 Mhz. Afhankelijk van evenuele verstorende elementen, zal het bereik van de zender 1 tot 10 meter zijn. Indien u wel een antenne toepast, zal het bereik binnenshuis wederom afhankelijk van verstorende elementen mogelijk enkele tientallen meters kunnen zijn. In deze situatie bent u wettelijk gezien ILLEGAAL aan het zenden en dus strafbaar. Omdat er nagenoeg altijd verstorende elementen aanwezig zijn, is de pakkans door het Agentschap Telecom klein, maar bedenk wel voorkomen is beter dan genezen. Het gebruik van de zender zoals hiervoor beschreven is handig wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk een babyfoon-situatie moet hebben, en een originele babyfoon geen optie is.

Wanneer u deze zender in de buitenlucht gebruikt, bent u altijd strafbaar. Wanneer u dit doet zonder antenne zal het risico dat via u zender overlast in de ether ontstaat minimaal zijn, echter u loopt zeker een verhoogd risco. Wanneer u in de buitenlucht wel een antenne gebruikt kan het bereik van de zender wellicht 100 meter bedragen. Dit laatste gebruik, is zeker Af te raden. De boetes welke het Agentschap Telecom op mag leggen zijn niet mals, en wanneer door uw zender iets of iemand schade opgelopen heeft, mag u zicht naast de opgelegde boete ook nog eens verantwoorden bij de rechter.

Bovenstaande informatie, benadrukt de effecten van zenden via de 82,5...108 Mhz. band.

Doordat de schakeling in zijn simpelste opzet en middels een batterij van voeding is voorzien, zal de bouw geen probleem op hoeven te leveren. De afregeling van de zender, is lastiger en kan aardig tijdrovend zijn. De afregeling dient als volgt te gebeuren: u biedt bijvoorbeeld via een MP3-speler een geluid aan bij de microfoon van de zender. U zoekt via een tansistoradio geduldig op de FM-band en verdraaid voorzichtig de trimmer (C5) van de zender. Op het moment dat u iets van een afwijkend signaal of verstoring hoort via de transistorradio stopt u met zoeken via de radio. Nu verdraaid u heel voorzichtig de trimmer (C5) totdat u het best hoorbare geluid waarneemt. Wanneer dit overeenkomt met het door de MP3-speler weergegeven geluid, is de afregeling voltooid. Bedenk wel, dat wanneer u nu op een andere plaats in uw woning u de zender activeert, de afregeling wellicht moet worden aangepast.

0266.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht.
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl