Schakeling is geplaatst op 6 mei 2018.

Postmelder.

Wanneer u een brievenbus heeft, welke op enige afstand van uw woning is geplaatst herkent u het volgende wellicht. Tegen het eind van een regenachtige dag, weet u niet of de postbezorger is geweest en mogelijk post in uw brievenbus achtergelaten is. Het is niet leuk, wanneer u snel even in de brievenbus gaat kijken GEEN post aantreft en nat gaat regenen. Deze elektronische Postmelder zal dan een uikomst zijn. De vier 7-segment LED-displays geven namelijk aan of het de moeite loont om naar de brievenbus te gaan. De schakeling maakt gebruik van een lichtsluis om de ingeworpen post te detecteren. De lichtsluis , welke bestaat uit een Lamp (LA) en een Lichtgevoelige weerstand (LDR) dient dusdanig bij de inworp-gleuf van uw brievenbus worden geplaatst dat de lichtstraal naar de LDR door een ingeworpen poststuk kortstondig onderbroken gaat worden. Vanwege de onderbrekening zal transistor(T3) even in geleiding komen, waardoor de Flip-Flop welke bestaat uit de poorten (IC1A en IC1B) worden gezet. De vier LED-displays zullen nu gezamelijk de tekst P O S T weergeven. Dit is voor u een indicatie, dat er iets in uw brievenbus is achtergelaten. Wanneer u de post uit de bus heeft gehaald, dient u éénmalig op de schakelaar (S) te drukken, waarmee u de schakeling reset en de 4 LED-displays de tekst L E E G zullen weergeven. Om het resetten te automaiseren, kunt u voor de drukknop, bijvoorbeeld een microswicht met een lange bedienlip gebruiken, welke u dusdanig nabij de deur van de brievenbus plaatst zodat deze bediend zal worden bij het sluiten van de brievenbus-deur. .

0264.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl