Schakeling is geplaatst op 24 november 2016.

Audio Frequentie-omzetter.

Indien u zich veel met audio bezighoudt, is een frequentie-meter om de frequentie weer te geven welke u via de detailhandel kunt kopen een behoorlijk duur instrument. Het feit dat audio frequentie-meters relatief duur zijn, komt voort uit het verhoudingsgewijs groot Meetbereik wat deze instrumenten hebben. Hieronder staat een eenvoudige schakeling, welke frequentie's tot 20 kiloHertz omzet in een signaal welke via een reguliere universeelmeter met analoge uitlezing verwerkbaar is. Via de aansluitpunten (A en B) komt het te meten audio-signaal binnen, waarna deze via transistor (T) met ongeveer 40 maal wordt versterkt. Dit versterkte signaal gaat naar een schmitt-trigger welke is gevormd door poort (ICD). In deze scmitt-trigger wordt het signaal omgezet in een blokgolf, waarvan de negatieve-flank wordt gebruikt om een monostabiele poort (ICA) en (ICB) te triggeren. Het uitgangssignaal gaat via poort (ICC) naar de universeelmeter. Deze universeelmeter moet op een meetbereik van 2 Volt GELIJKSPANNING staan. Via standenschakelaar (S) kan uit 1 van de 3 bereiken (200 Hertz, 2 kiloHertz, en 20 kiloHertz) worden gekozen. Zie de tabel in de componentenlijst voor meer informatie. OPMERKING: de standenschakelaar (S), kan volstaan uit 3 schakelcontacten met 1 middencontact (omdat standenschakelaars met 3 standen en 4 middencontacten veel goedkoper zijn is deze toegepast), hierdoor worden de B-,C-, en D-dekken niet gebruikt. Voorgaande bereiken welke u kunt kiezen via standenschakelaar (S), dient u vooraf te calibreren met behulp van goede frequentie-generator en de instelpots (P2 t/m P4). Na calibratie, kunt u via instelpot (P1) de schakeling op maximale gevoeligheid afregelen. Instelpot (P1) laat de ruststroom door transistor (T) variëren, waardoor eveneens de spanning op ingang van poort (ICD) zal variëren. Wanneer deze spanning precies midden tussen de beide trigger-drempels wordt ingesteld, zal de gevoeligheid maximaal zijn. De spanning welke op de ingang aansluitpunten (A en B) maximaal mag staan is 50 Volt top-top. Bij lagere ingangsspanningen tot 14 Volt top-top, zal de impedantie ongeveer 25 kiloOhm zijn. Bij hogere ingangsspanningen zal de zenerdiode (ZD) geleiden, waardoor de impedantie zal dalen tot ongeveer 5 kiloOhm. Omdat de schakeling zelf een afwijking van ongeveer 2% heeft, is de nauwkeurigheid van de frequentiemeting sterk afhankelijk van de gebruikte universeelmeter. De minimale ingangsspanning moet overeenkomen met ongeveer 100 milliVolt, hetgeen bij de meeste audio-signalen wel zo is. De voedingsspanning van deze schakeling is 10 Volt, waarbij een stroomsterkte van 100 milliAmpére ruim voldoende is. OPMERKING: sommige analoge universeelmeters hebben een gevoeligheid van minder dan 10 KiloOhm / Volt, het hier te gebruiken type moet minimaal gelijk zijn aan of groter zijn dan 10 KiloOhm / Volt. Bijvoorbeeld: 20 KiloOhm / Volt.

0263.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl