Schakeling is geplaatst op 19 november 2016.

Automatische Fietsverlichting.

Dit is de luxe variant, hetgeen is ontstaan vanwege de automatische uitschakeling van de fietsverlichting na een bepaalde tijd. Deze schakeling maakt gebruik van een aantal voorzieningen welke op een gewone fiets aanwezig zouden moeten zijn, namelijk een generator (GE) in de volksmond dynamo genaamd en de reeds aanwezige koplamp (LA1) en het achterlicht (LA2). In de schakeling is de bestaande generator / dynamo (GE) links van de streeplijn getekend. De generator / dynamo (GE) is meestal tegen het fietsframe geschroefd, hetgeen de massa is. De resterende aansluiting op de generator / dynamo (GE) welke normaal naar de verlichting gaat, dient nu op het aansluitpunt 6VOLT~ te worden aangesloten. Rechts van eerdere genoemde streeplijn is de schakeling geplaatst, welke aan de rechterkant een aansluitpunt L heeft met rechts daarvan wederom een streeplijn. Op dit aansluitpunt (L) dient de bestaande draad van de parallel geschakelde voor- en achterlamp (LA1 en LA2) aangesloten te worden. Zowel de koplamp als het achterlicht (LA1 en LA2) zijn vastgeschroefd aan het fietsframe, de (massa). Deze automatisch fietsverlichting komt de veiligheid in het verkeer ten goede, omdat tijdens het fietsen de generator / dynamo de vier oplaadbare batterijen (BAT1 t/m BAT4) zal opladen, zodat de fietsverlichting zal blijven branden wanneer u stilstaat bij bijvoorbeeld een kruising. Tijdens het fietsen is het relais (RE) aangetrokken, en worden de lampen (LA1 en LA2) gevoedt, tevens loopt er stroom via diode (D1) en weerstand (R1) naar de oplaadbare batterijen (BAT1 t/m BAT4) om te kunnen laden. Wanneer u stilstaat, zal relais (RE) afvallen en worden de lampen (LA1 en LA2) via het schakelcontact van het relais (RE) rechtstreeks verbonden met de batterijen (BAT1 t/m BAT2) waardoor de verlichting blijft branden. Voorgaande is relatief eenvoudig, doch zeer effectief. Nu het automatische deel, namelijk de schakeling: zodra er niet meer gefiets wordt, valt de spanning over het relais (RE) weg (waardoor deze afvalt/omschakeld) op dat moment zal de trigger-ingang (pin 2) van de timer (IC) een negatieve puls krijgen waardoor het relais (RE) direct aantrekt/omschakeld. Via het relais-contact loopt de stroomvoorziening nu via de batterijen, hetgaan zo blijft totdat de spanning op de treshold-ingang (pin 6) op dezelfde waarde is gekomen als de interne referentie-spanning van de timer (IC). Op dat moment zal het relais (RE) wederom afvallen/omschakelen waarmee de verlichting als ook de batterijen worden losgekoppeld en de verlichting zal uitgaan. De componenten weerstand (R2) en condensator (C3) zorgen met de voorgestelde waarden voor een tijdvertraging van ongeveer 3-minuten. Dit moet voor de meeste verkeerslichten / kruisingen voldoende lang zijn. Door met de waarden van deze eerder genoemde componenten te variëren kunnen andere vertragings-tijden worden gerealiseerd. OPMERKING: het tweede schakelcontact van het relais (RE) met de nummers 9,11 en 13 wordt in het geheel niet gebruikt. Deze is getekend omdat de meeste relais (RE) welke inzetbaar zijn aangaande spoelweerstand vaak standaard 2 wissel-contacten bezitten.

0261.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl