Schakeling is geplaatst op 12 november 2016.

Eenvoudig 3-kanaals geluidsgestuurd Lichtorgel voor maximaal 880 Watt belasting per kanaal.

OPGELET: omdat op bijna ALLE delen van deze schakeling de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt staat, dient u met de bouw goed op te letten, en dient u zorg te dragen voor een deugdelijke behuizing !!.

De hier beschreven schakeling omvat een Eenvoudig opgezet 3-kanaals lichtorgel, waarbij het binnenkomende geluidssignaal (LS-IN) middels eenvoudige filters in Hoog, Midden, en Laag wordt ondergebracht. Afhankelijk van het geluidssignaal (LS-IN) zullen de 220 Volt (gloei)lampen (BEL1 t/m BEL3) in meer of mindere mate oplichten, waarbij een drietal triac's (TRI1 t/m TRI3) als nuldoorgangs-schakelaar fungeren. Het via de luidspreker-ingang (LS-IN) binnenkomende geluidssignaal wordt via een scheidingstransformator (TR) van het 220 Volt~ lichtnet gescheiden en met een 1:10 impedantie-factor aan het lichtorgel toegevoerd. Het geluidsignaal wordt rechtstreeks van de uitgang van een versterker afgenomen. Afhankelijk van het uitgangs-vermogen van de versterker, dient de waarde van weerstand (R1) hierop aangepast te worden. Zie voor de juiste weerstands-waarde Tabel 1 in de componentenlijst. Rond de potentiometers (P1 t/m P3) zijn eenvoudige filters geplaatst, welke het luidspreker-signaal in drie frequentie-groepen (Hoog, Midden, en Laag) scheiden. De lopers van de potentiometers (P1 t/m P3) worden rechtstreeks op de gate-aansluitingen van de Triac's (TRI1 t/m TRI3) aangesloten, zodat er een rechtstreekse sturing zal plaatsvinden. De Triac's worden afhankelijk van het geluidssignaal in meer of mindere mate opengestuurd. Omdat de Triac's als spannings-schakelaar werken, zal de op de 220 Volt~-aansluitingen (BEL1 t/m BEL3) aangesloten verlichting in de vorm van (gloei)-lampen overeenkomstig oplichten. Via de potentiometers (P1 t/m P3) is de helderheid per kanaal regelbaar. Omdat het een eenvoudig lichtorgel betreft, zijn er geen controle-lampen op de behuizing aangebracht. Voor de juiste instelling, zal er moeten worden gekeken hoe en wanneer de lampen aangesloten op de BEL1 t/m BEL3-aansluitingen oplichten. Per kanaal, mag maximaal 880 Watt aan lampen worden aangesloten. Hierdoor behoeven de triac's niet van koeling te worden voozien. Afhankelijk van de gebruikte lampen, kunt u in het geval van 40 Watt gloeilampen bijvoorbeeld per kanaal: 880 / 40 = 22 lampen (parallel aan elkaar aangesloten) gebruiken. Ter beveiliging van de triac's (TRI1 t/m TRI3) is een 6,3 Ampére glaszekering (F) aangebracht. Deze zekering is geplaatst in een naar buiten uitgevoerde behuizing, zodat voor vervanging niet het gehele lichtorgel open gemaakt hoeft te worden. Aangezien op de meeste delen van deze schakeling de levensgevaarlijke netspanning van 220 Volt staat, verdient het de aanbeveling dat u volledig kunststof potentiometers (P1 t/m P3 ) gebruikt.

0258.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

OPGELET: omdat op bijna ALLE delen van deze schakeling de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt staat, dient u met de bouw goed op te letten, en dient u zorg te dragen voor een deugdelijke behuizing !!.
Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl