Schakeling is geplaatst op 03 november 2016

Frequentie meet-adapter.

Voor metingen waarbij de frequentie het meetresultaat is, worden vaak een frequentie-meetapparaat of de oscilloscoop gebruikt. De prijs van de voorgaande meetapparatuur is relatief aan de hoge kant, en zal mede daardoor in veel hobby-werkplaatsen vaak niet aanwezig zijn. De schakeling hieronder, zet de frequentie van een signaal om in een frequentie evenedige spanning. De vanuit deze adapter verkregen spanning kan via een reguliere multimeter (welke onmisbaar is in de hobby-werkplaats) worden gemeten. Werking van de schakeling: Op het aansluitpunt IN sluit u het signaal met de te meten frequentie aan. Dit ingangssignaal wordt via een electronische schakelaar, welke in de vorm van een Integrated Circuit poort (IC1A) is geplaatst doorgevoerd in de vorm van een blokspanning met een gelijke frequentie als van het ingangssignaal aan het differentiërende netwerk bestaande uit condensator(C3) en weerstand(R11). Op de afbeelding rechts naast het principe-schema, ziet u een weergave van een aantal signalen. Op deze weergave ziet u dat het bovenste signaal, de aangegeven blokspanning omvat. Links van het signaal staat de letter A welke is omlijnd. Deze letter A vindt u terug in het principe-schema als een testpunt, hetgeen voor u controle-punten zijn. De overige signalen uit de afbeelding, hebben ook corresponderende testpunten in het principe-schema. OPMERKING: de amplitude van de voorgestelde signalen zijn niet belangrijk, omdat deze zullen afhangen van het aangesloten ingang-signaal. Vanuit de eerder genoemde blokspanning, zal op het knooppunt (C3,R11 en D3) een van deze impulsen afgeleide spanning zal worden gebruikt om via de electronische schakelaar in de vorm van de poort (IC1B) te worden aangeboden aan de kring rond transistor (T3). Wanneer u de testpunt-vormen B, C en E bekijkt kunt u zien dat de basis blokspanning op de ingang van poort (IC1C) is omgezet naar een zaagtandspanning. De constante stroombron met transistor (T1) zal condensator (C4) laden, door het kort sluiten van poort (IC1D) zal een klein deel van de lading worden doorgegeven aan condensator (C5). Hierna zal condensator (C4) weer opnieuw worden geladen, en zal de geschiedenis zich herhalen. De hoeveelheid lading van condensator (C5) is dus afhankelijk van de schakelfrequentie of te wel van de te meten frequentie. De gemiddeldel stroom door de FET (T2) is daarom afhankelijk van de frequentie van het te meten signaal. Nu volgt de weergaven op de multimeter welke aangesloten moet worden op de aansluitpunten M ( let op de plus en min). Het beste kunt u voor deze aansluitpunten, meetkabel-bussen gebruiken waardoor u met standaard meetkabels de multimeter kunt verbinden met de adapter. Voor de uitlezing, stelt u het meetbereik van de multimeter in op 5 Volt, de aflezing zal nu lineair en in milliseconden zijn en wel dusdanig dat 1 Volt overeenkomt met ongeveer 5 milliseconde. De afregeling: sluit geen signaal aan op het aansluitpunt IN. Verdraai instelpot (P3) in zijn positieve stand (loper maximaal naar weerstand(R6). Op de gate van transistor (T1) moet nu een gelijkspanning van 6,5 Volt aangesloten worden. Hierna verdraaid u instelpot (P2) zodanig dat de maximale meteruitslag bereikt is. Hierna verbindt u de gate van transistor (T2) met massa(NUL) en kan via instelpot (P3) de nulpunt-afregeling plaatsvinden. Vervolgens stelt u de maximale schaaluitlezing opnieuw in. Nu volgt de ijking van de adapter, kan het beste plaatsvinden door een signaal van 50 Hertz op het aansluitpunt (IN) te plaatsen, en via instelpot (P1) de wijzer van de multimeter op 20 milliseconde (komt neer op 4 Volt) in te stellen. De adapter is gereed voor gebruikt. Met de gebruikte waarden voor weerstand (R4*), condensator (C4*) en instelpot (P1*) is het frequentie-bereik ongeveer 40 Hertz tot 2000 Hertz. Indien u andere frequenties wenst te meten, dient u de waarden van (R4, C4 en P1) te veranderen. Vandaar dat deze 3 componenten achter de benaming een * hebben staan.

0255.png0255a.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl