Schakeling is geplaatst op 01 november 2016

Vliegtuig-geluiden generator.

Deze schakeling omvat een generator voor vliegtuig-geluiden. De te genereren geluiden omvatten: starten, taxiën, opstijgen, met kruissnelheid vliegen, landen, omkeren straalmotor(remmen), banden welke landingsbaan raken, en geweervuur. Hierbij zijn het de geluiden welke u als passagier binnenin het toestel waar kunt nemen. Deze schakeling is ooit ontworpen, voor een toneelvoorstelling, welke zich deels in een vliegtuig afspeelde. Om het geluid van een straalmotor na te kunnen bootsen, is het geraas van de uitlaat en het fluiten van de compressor (welke veranderd in toonhoogte bij het verhogen/verlagen van de snelheid) nodig. Het geraas van de straalmotor, wordt gegenereerd door witte ruis door een bandfilter te sturen, waarbij de nadruk ligt op frequenties rond 800 Hertz. De witte-ruis-generator is gebouwd via Transistor(T1) en Zenerdiode(ZD). Het bandfilter is gemaakt rond de OpAmp(IC1). Via Potentiometer(P1) kan het volume van het razen van de straalmotor worden geregeld. Voor de fluittoon van de straalmotor, maakt de schakeling dankbaar gebruik van de sinus-uitgang van (IC3). Dit Integrated Circuit omvat een blok, driehoek, en sinus-vorm opwekker met een spannings-gestuurde oscillator. Het frequentie-bereik van de sinus-uitgang van dit IC kan variëren tussen 10 Hertz tot 10 KiloHertz. De frequentie zal worden bepaald door de stand van de Gashendel straalmotor, waarvoor potentiometer(P3) is ingezet. Potentiometer (P3) is verbonden via de schakelaars(S2 en S1) met de FM-SWEEPingang van IC(3). Het compressor (fluit)-geluid van de straalmotot is te regelen via potentiometer(P6). Om nu het langzaam veranderen van het straalmotor-geluid bij het bedienen van de gashendel na te bootsen is het integrerend netwerk bestaande uit weerstand(R18) en condensator(C6) toegevoegd. LET OP: neem voor C6 een tantaal-uitvoering. Via OpAmp(IC 2) worden de beide beschikbare signalen samengevoegd en via potentiometer(P2) naar de tulpplug UIT gebracht. Deze uitgang sluit u aan op een geluidsversterker om weer te kunnen geven via de luidspreker(s) van de geluids-installatie. Via alle voornoemde regelaars kunnen alle straalmotor-geluiden worden nagebootst. De Instel-potentiometers(P4 en P5) dienen voor het afregelen van de vorm van het sinus-signaal. Wanneer schakelaar(S1) omgezet gaat worden, zullen ratelende machinegeweer-geluiden worden weergegeven door de geluidsinstallatie. De blokgolf-uitgang van (IC 3) is dan namelijk verbonden met de samenvoeg-versterker (IC 2). Door het parallel plaatsen van condensator(C12 en C13) en de FM SWEEP-ingang aan de + 12 Volt te leggen heeft de blokgolf een lage frequentie. Weerstand(R21) is geplaatst om te voorkomen dat er klikken hoorbaar worden bij het omschakelen van schakelaar(S1). Bij het omschakelen van schakelaar(S2) zal het gierende banden-effect ontstaan. Hiervoor wordt eveneens de blokgolf gebruikt, echter dan met een hogere frequentie. Vanwege het ontladen van condensator(C7), zal de frequentie snel afnemen. Hierdoor zal het geluid ontstaan, dat de banden de landingbaan raken. De voeding welke zowel een 12 Volt Positieve als ook een Negatieve lijn moet hebben, kan uit een standaard gestabiliseerde netvoeding bestaan. Deze voeding moet ongeveer 2 x 100 milliAmpére stroom kunnen leveren.

0254.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl