Schakeling is geplaatst op 27 oktober 2016

UP/DOWN snelheidregelaar voor modelspoorbaan.

Tegenwoordig rijden op modelspoorbanen meerdere treinen hun traject, waarbij er handmatig danwel computer-gestuurd variaties in de rij-snelheid worden aangebracht. Deze schakeling omvat een handmatige programmeerbare snelheidsregeling, waarbij u de handen vrij heeft om een andere trein te regelen aangaande de snelheid. Het basisprincipe van deze schakeling komt neer op aanpassing van de pulsbreedte, waarbij een geheugen de laaatste programmering zal onthouden. De locomotief zal afhankelijk van de variatie in de pulsbreedte van de blokspanning langzamer of sneller gaan rijden. Via de oscillator welke is opgebouw via de poorten (IC1A, IC1B, IC1C), de weerstanden (R1 en R2) en de condensatoren (C1 en C2) komen pulsen op (pin 14) van de teller (IC2). Deze teller stuur een decoder (IC3) aan. De decoder zorgt er voor dat op de Testpunten (TP-A, TP-B, TP-C en TP-D) blokspanningen staan welke een pulsbreedte-verhouding van respectievelijk 1 : 2 : 4 : 8 hebben. Op de afbeelding (rechts naast het schakelschema) zijn deze blokspanningen weergegeven als A, B, C en D. Door de combinatie van deze blokspanningen kunnen op het testpunt (TP-E) 16 verschillende duty-cycle's worden verkregen, zoals NIETS, A, B, A+B, D, D+A. Hiermee zal een trein stilstaan, langzaam tot snel gaan rijden. De eerder aangegeven 16 blokspanning-combinaties worden bepaald door de vier NAND-poorten (IC4A t/m IC4D). Voorgaande NAND-poorten krijgen hun informatie ook via de beide drukknoppen (S1 en S2). Schakelaar S1 zal bij iedere keer bedienen tot verhogen, en Schakelaar S2 tot verlagen van de rij-snelheid leiden. De informatie van de schakelaars zal via de als flip-flop-geschakelde poorten (IC6A t/m IC6D) aan een monostabiele multivibrator (IC7) worden toegevoerd, welke als geheugen dient. De laatst bekende stand van de informatie van de beide schakelaars, blijft gehandhaaft tot dat er nieuwe informatie (bedienen schakelaar(s)) beschikbaar komt. Deze van de schakelaars afkomstige informatie, zal tegelijk met het sturen van de NAND-poorten (IC4A t/m IC4D) deze informatie ook via de AND-poorten (IC5A t/m IC5D) beschikbaar hebben voor het sturen van de transistoren (T1 t/m T4). Deze transistoren, zorgen voor het al dan niet oplichten van de lampen LA1 t/m LA4. Deze lampen geven de stand van de snelheids-regelaar in binaire-code weer. De door de NAND-poorten (IC4A t/m IC4D) samengestelde pulsbreedte voor de blokspanning, zal naar de uitgangstrap bestaande uit de transistoren (T5, T6, en T7) worden gebracht, om rechtstreeks op de treinrails aan te kunnen sluiten. Zodat een trein op de blokspanning-variatie's kan reageren. Het komt wel voor dat de trein-spanning kortgesloten raakt. Om een stroombegrenzing te realiseren is lamp (LA 5) geplaatst. Deze lamp vangt een te hoge stroom op, en zal oplichten ter indicatie van kortsluiting.

0253.png0253a.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl