Schakeling is geplaatst op 10 oktober 2016

Geluid-niveau meter.

Er kan zich een situatie voordoen, waarbij er wordt gesproken over geluidsoverlast. Als elektronica hobbyïst, kunt u hierop eenvoudig reageren met: Meten is Weten. Vandaar dat deze schakeling een eenvoudige Geluid niveau-meter omvat. Voorwaarde is dat deze schakeling eenvoudig en overal moet kunnen worden ingzet, dus batterij-voeding en een duidelijke uitlezing zijn noodzakelijk. De oorsprong van deze schakeling, schuilt in een autoracebaan en andere modelbouw-aspecten. Het geluid wat de motoren in de raceauto's produceerden, ging volgens buitenstaanders alle normen te boven. Het principe van deze meter, omvat een vijftal meetbereiken in stappen van 10 Decibel. Het bereik loopt van minimaal 70 Decibel tot maximaal 110 Decibel, en is afleesbaar tot op een 1/2 Decibel. De schakeling omvat een Elektret Microfoon(MIC) welke het te meten geluidssignaal oppikt. Het opgepikte signaal, zal worden gefilterd via de impedantie van de microfoon(MIC) en versterker(IC) en de componenten(C2, C5, R8 en R5). Het verkregen signaal, wordt aan een versterker in de vorm van een Operational Amplifier(IC) toegevoerd. De versterking van de OpAmp(IC) kan worden ingesteld in vijf standen via schakelaar(S2). U heeft aan een standenschakelaar met 1 midden-contact en 5 standen genoeg, echter zijn die uitvoeringen aardig prijzig. Om voorgaande reden is gekozen voor een 6 standenschakelaar met 2 midden-contacten, het gedeelte wat niet nodig is sluit u niet aan. Het mag voor zich spreken, dat wanneer u een 1x5 of 1x6 standenschakelaar heeft liggen u deze kunt inzetten. De uitgang(pin 6) van de versterker(IC) geeft een wisselspanning af, deze wisselspanning zal via de dioden(D1 t/m D4) worden gelijkgericht en via weerstand(R4) aan de paneel-meter(M)worden toegevoerd. Omdat de gelijkricht-schakeling in de tegenkoppellus opgenomen is, blijft de aflezing van de meter(M) over de volledige schaal lineair. Diode(D5) is geplaatst om de stroom door de meter(M) op een veilige waarde te houden, wanneer er sprake is van geluidsoverlast op een te laag ingesteld bereik. De condensatoren(C3 en C4) en weerstand(R6) zijn aangebracht voor frequentie-compensatie van de UA709CP(IC) OpAmp en om de stabiliteit te verbeteren. Onder normaal gebruik zal de schakeling ongeveer 2 milliAmpére stroom trekken, waardoor voeding via 2 batterijen van 9 Volt goed mogelijk is. De drukknop(S1) welke een terugverende-uitvoering moet zijn, voorkomt dat de schakeling onbedoeld ingeschakeld kan zijn. Om een meting te verrichten, dient u dus de drukknop(S1) ingedrukt te houden. De meter dient te worden geijkt, met behulp van instelpot(P) waarbij een volle schaal +10 Db moet zijn.

0250.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl