Schakeling is geplaatst op 7 oktober 2016

Snelheidsmeter voor op de fiets met uitlezing.

Deze batterij-gevoede snelheidsmeter met display heeft een laag energie-verbruik omdat er niet continu gemeten gaat worden. Wanneer drukknop(S2) ingedrukt wordt gaat een meting plaatsvinden, welke als getal weergegeven zal worden via de LED-displays(LD1 en LD2). De schakeling (welke bovenop het stuur geplaatst moet worden) verkrijgt informatie over de snelheid, via een tweetal REED-schakelaar welke worden bediend via magneten Op de tekening van een voorwiel, welke rechts naast de afbeelding van het schema van de schakeling staat weergegeven ziet u de vier magneten(rood omlijnd) op de velg (of tussen twee spaken) bevestig. Tegen de zijkant van de voorvork, worden de beide REED-schakelaars zodanig geplaats dat wanneer een magneet voorbij komt de schakelaars(S1a en S1b) beurtelings sluiten. Via losse draden verbindt u de beide schakelaars met de aansluitpunten(S1AA, S1AB, S1BA en S1BB) van de schakeling. Werkwijze schakeling: de pulsen welke afkomstig zijn van de REED-schakelaars worden gedurende een zekere periode geteld, waarna een blokkering van de teller plaatsvindt. Op dat moment zal de teller-informatie worden gedekodeerd om vervolgens via de LED-displays weergegeven te worden. Voorgaande vertaald in het electronische schema geeft: het tellen, dekoderen, en sturing van de displays worden door(IC3 en IC4) verzorgd. Om een dender-onderdrukking van de REED-schakelaars te bewerkstelligen, zijn de poorten(IC1C en IC1D) in gebruik. Poort(IC2C) geeft de van de REED-schakelaars afkomstige pulsen, door aan de ingang(pin 1) van de teller (IC4). Via de Carry Out uitgang(pin 5) van(IC4) worden de binnenkomende pulsen door 10 gedeeld, om direct als tiental-puls te worden aangeboden aan de ingang(pin1) van de tweede teller(IC3). De schakeling rondom de poortenIC2B en IC2A) bepalen de meettijd. Deze meettijd is via de instelpot(P) instelbaar en kan hiermee worden geijkt. De schakeling rond poort(IC1A) zorgt ervoor dat vde beide tellers(IC3 en IC4) worden gereset, dit gebeurt omdat direct na het inschakelen van de voedingsspanning via drukknop(S2) condensator(C1) nog >niet geladen is. De uitgang(pin 3) van poort(IC1A) zal daardoor een logische 1-situatie hebben, waardoor de reset-ingangen(pin15) van (IC3 en IC4) het commando krijgen om te resetten. Zodra condensator(C1) voldoende geladen is, zal op de uitgang van poort(IC1A) een logische 0-situatie ontstaan waardoor de reset van de tellers(IC3 en IC4) opgeheven zal worden. Om te voorkomen dat de meettijd ingaat, voordat de resetpuls van (IC 3 en IC4) is afgelopen zijn de poorten(IC1B en IC2D) welke als vertraging werken toegevoegd. Omdat vanwege batterij-voeding het constant uitlezen van de snelheid een hoge stroomopname van de LED-displays(LD1 en LD2) als gevolg heeft, is gekozen om de snelheids-meting als een steekproef uit te voeren. Bij iedere keer dat drukknop(S2) bediend gaat worden, zal er een momentopname van de snelheid worden getoond. U bent in principe vrij in de keuze van de magneten op de velg, voor een redelijk betrouwbare meting moeten er minimaal 3 magneten te worden toegepast. Met minder dan 3 magneten, zal de meettijd dan te lang worden. Terwijl u een ijking uitvoert van de schakeling met behulp van de instelpot(P), dient u wel de hulp van een andere snelheids-meter te hebben die reeds is geijkt.

0249.png0249a.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.
De verbindingsdraden tussen de aansluitpunten(S1AA, S1AB, S1BA en S1BB) en de beide REED-schakelaars, zijn op de printlayout in het GRIJS weergegeven
.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl