Schakeling is geplaatst op 4 oktober 2016

Automatische spraak-onderdrukking.

Het merendeel van de muziek-programma's op de radio, worden luister-technisch verstoord door pauzes tijdens het spreken van de DiskJockey. Deze pauzes vallen vanwege het ademhalen (wat ieder mens doet tijdens het spreken) of er nu snel of langzaam gesproken gaat worden. Voor sommige muziek-luisteraars kan dat tot irritatie leiden, waardoor men al snel het radio-programma verlaat. Deze schakeling biedt hiervoor uitkomst, namelijk wanneer er een pauze detecteerd gaat worden, zal via een relais het signaal naar de versterker onderbroken worden. Werking van de schakeling: via de aansluitpunten IN-L en IN-R komt het signaal vanaf de tuner/ontvanger binnen, waarna de beide signalen bij elkaar worden opgeteld via een sommeer-schakeling welke in dit geval bestaat uit(R14,R15,C1,R1 en R2). Vervolgens zal het totale-signaal via de beide OpAmp's(IC1 en IC2) worden versterkt om vervolgens naar een serieschakeling van twee schmitt-trigger- poorten(IC3D en IC3A) te gaan. Deze poorten zetten het golfvormig-signaal om in een blokgolf-signaal. De poorten(IC3C en IC3B) worden niet gebruikt, derhalve zijn hun ingangen verbonden met de positieve- of nul-voedingslijnen Vergeet dit niet, is bij CMOS-NAND-poorten erg belangrijk. Het nu beschikbare bloksignaal zal worden gebruikt om de eerste hertriggerbare Monostabiele MultiVibrator(IC4A) te triggeren. Deze MMV geeft een uitgangssignaal waarvan de pulsbreedte bepaald gaat worden via de componenten(C5,R7 en P2). De tweede MMV (IC4B) zal worden op de negatieve flank van het signaal, met als voorwaarde dat de eerste MMV niet getriggert is. Voor de pulsbreedte-instelling van de tweede MMV zijn de componenten(C6,R10 en P3) aanwezig. Om een indicatie van het triggeren van een MMV's te hebben, zijn de kringen(R8,T1,LED1,R9 en R11,T2,LED3,R13) toegevoegd, waarbij indien een MMV is getriggert de bijbehorende LED zal gaan oplichten. Herkenning van de pauze tijdens het spreken, vindt plaats via het gelijk maken van de pulsbreedte van MMV (IC4A) aan de gemiddelde pauzetijd. Het oplichten van de LED's is van belang bij de afregeling van de schakeling. Zoals u in het schema kunt zien, staat parallel aan weerstand(R11) op de uitgang van de tweede MMV (IC4B) weerstand (R12) welke gevolgd wordt met transistor(T3) en de spoel van het relais(RE). Het moge duidelijk dat wanneer de uitgang van de twee MMV (IC4B) actief is tesamen met het oplichten van (LED2) eveneens het relais(RE) zal worden bekrachtigd. Omdat via de omschakel-contacten van het relais(RE) het signaal afkomstig van de tuner/ontvangen wel of niet doorgegeven gaat worden aan de audio-versterker is het van belang dat de referentie-ingangssignalen (IN-L en IN-R) rechtstreeks vanaf de tuner/ontvanger worden afgenomen. Werkwijze afregling: plaats instelpot(P2) in de stand minimale weerstand. Zoek op de tuner/ontvanger en zender met alleen gesproken woord, bijvoorbeeld het nieuwsbulletin. Verdraai instelpot(P1) dusdanig zodat LED1 net niet constant blijft oplichten. Zoek nu op de tuner/ontvanger een zender waarbij alleen muziek is te horen, en stel instelpot(P2) dusdanig in dat LED1 continu oplicht. Via instelpot(P3) moet de zogenaamde dode tijd dusdanig ingesteld worden dat bij spraak continu (LED2) oplicht. Indien er bijvoorbeeld spraak met achtergrond-geluid waarneembaar is, zal de schakeling niet onderdrukken.

0248.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl