Schakeling is geplaatst op 14 maart 2005
Schakeling is aangepast op 26 september 2016

Regelbare voeding 2 tot 24 Volt, 1,5 Ampère.

Deze voeding is ten opzichte van de meestal uitgevoerde voedingen bijzonder, vanwege het feit dat er niet overmatig veel warmte wordt omgezet in vermogen minimaal is waarbij de uitgansspanning regelbaar is tussen 2 tot 24 Volt. De 220 Volt netspanning komt binnen via de aansluitpunten FASE en NUL. Via schakelaar(S) en zekering(F) komt de spanning op de primaire wikkeling van de ringkerntransformator. Omdat er eigenlijk een wisselspanning van 30 Volt nodig is, maar ringkern-transformatoren veelal twee 30 Volt secundaire wikkelingen hebben is dit eigenlijk overgedimensioneerd en relatief kostbaar. Om voorgaande redenen is gekozen voor een ringkern-transformator met twee secundaire wikkelingen van 15 Volt welke 2,66 Ampère stroom per wikkeling kan leveren. Omdat beide secundaire wikkelingen nagenoeg exact gelijk zijn, kunnen deze eenvoudig in serie worden geplaatst, waardoor een wisselspanning van 30 Volt op de twee wisselcontacten van de bruggelijkrichter(BC) komt te staan. De grote buffer-elektrolytische condensator(C2) zal bij het laden steeds stoppen, op het moment dat zijn spanningswaarde voldoende is om de uitgangsspanning gedurende 1/100-seconde constant te houden. Vanwege voorgaande zal zelfs bij lage uitgangsspanningen de spanning welke over de spanningsregelaar(IC) staat laag zijn. Hierdoor zal ook het verlies van de voeding laag zijn. Bij het begin van iedere Halve periode loopt er via weerstand(R2) een basisstroom naar de darlington-transistor(T2), waardoor deze gaat geleiden en condensator(C2) geladen zal worden. Wanneer nu de spanning over over de darlington-transistor(T2) de minimaal vereiste waarde van 6 Volt bereikt heeft, zullen de transistoren(T1) en (T3) in geleiding komen waardoor de darlington-transistor(T2) gaat sperren en condensator(C2) van de voeding gescheiden zal zijn. De regeling van de uitgangsspanning gebeurt via de potentiometer(P). De maximale uitgangsstroom mag 1,5 Ampère zijn. De darlington-transistor(T2) en de instelbare spanningsregelaar(IC) moeten allebei op een koellichaam worden bevestigd. Deze koelichamen staan in het schema genoemd als (KT2) en (KIC). De opzet van deze voeding lijkt overdadig opgezet, maar dat is niet zo. Een groot deel van de op het oog extra componenten zijn wel degelijk noodzakelijk zij hebben een beveiligings-functie.

0246.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl