Schakeling is geplaatst op 10 maart 2005
Schakeling is aangepast op 25 september 2016

Voetbal-geluiden generator.

De Op de internationale voetbalvelden, is vaak een geluid in het ritme 2 lange en 3 korte tonen hoorbaar. In Morse komt dit neer op het cijfer 7. Waarom nu juist deze code is onduidelijk, buiten diverse spreekkoren om komt het voorgaande ritme nog steeds voor. Met behulp van deze schakeling kan het 2 lange en 3 korte tonen-ritme gegenereerd worden. Via Integrated Circuit(IC1) is het programma van de vijf opeenvolgende tonen vastgelegd. Deze vijf tonen worden via de vier poorten(IC2A t/m IC3D) welke als oscillator en monostabiele flip-flop zijn geschakeld aangestuurd. Via de precisie timer (IC3) wordt de sirene-toon gegenereerd, die eveneens deel uitmaakt van de voetbalstadion-geluiden. De uitgang van de timer (IC3) stuurt rechtstreeks de vermogenstransistor(T1). U kunt het sirene-signaal weergeven door bijvoorbeeld een hoornluidspreker op de aansluitpunten(LS) aan te sluiten. De voedingsspanning mag liggen tussen 6 tot 18Volt. Bij een voedingsspanning van 18 Volt zal het afgegeven luidspreker-vermogen ongeveer 18 Watt zijn. Dit komt neer op een geluidsterkte van 115 decibel op 1 meter afstand van de luidspreker. De ruststroom bedraagt 30 milliAmpére en tijdens het actief weergeven van de toon-cyclus 1,3 Ampére. Via deze generator zal iedere 5 seconden een toon-cyclus hoorbaar gemaakt kunnen worden.

0245.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl