Schakeling is geplaatst op 24 september 2016

Hulp voor de oscilloscoop, multisignaal herkenning en weergave.

De hulpschakeling voor een oscilloscoop, waarvan het schema hieronder is geplaatst biedt de mogelijkheid om de niveau's van zestien verschillende signalen te herkennen en weer te geven op n ocillioscoop-display. Deze niveau's zullen worden weergegeven als nen en nullen op de volgende wijze: Wanneer op de Y-ingang van een oscilloscoop een sinusvormige spanning wordt gezet, zal op het scherm een fraai gevormde sinusvorm zichtbaar zijn. Dit komt omdat de oscilloscoop-straal verticaal bewogen gaat worden door de sinusvorm, en horizontaal door de in de oscilloscoop aanwezige zaagtand-spanning. Tijdens de verticale beweging wordt de straal van Links naar Rechts afgebogen. Wanneer er geen zaagtand-spanning toegevoegd zou worden, blijft de straal over het algemeen in het midden staan en zal de verticale beweging zichtbaar worden als een verticaal lijntje. Wanneer er in plaats van de interne zaagtand-spanning er een gelijk-spanning op de X-ingang van de oscilloscoop geplaatst gaat worden kan er op iedere plek op het oscilloscoop-sherm een lijn worden weergegeven. Legt u aan de X-ingang van de oscilloscoop ook een sinusvormige-spanning met dezelfde frequentie, maar in fase verschoven ten opzichte van de spanning op de Y-ingang aan dan zal er een ellips worden weergegeven. Door de Y- en X-ingang van de oscilloscoop ook te voorzien van een gelijk-spanning kan zo'n ellips op iedere gewenste positie op het oscilloscoop-scherm worden weergegeven. Bij deze hulpschakeling worden er twee rijen met ieder acht lijnen en ellipsen onder elkaar weergegeven. Voorgaande is het het schema op de volgende wijze gerealiseerd: Maximaal kunnen er 16-signalen worden toegevoerd aan de zestien ingangen van de SN74150 Dataselector (IC1), hiervoor zijn de aansluitpunten 1 t/m 16 beschikbaar. Er zijn diverse mogelijkheden om deze aansluitpunten naar buiten te brengen. U kunt hierbij denken aan zestien draden met bijvoorbeeld een krokodil-klem of u verbindt de ingangen met een testclip waarmee u signalen van bijvoorbeeld een TTL Integrated Circuit haalt om weer te geven. De SN74LS93 4-bit binaire teller ook wel zestienteller genoemd (IC2) biedt de binaire getallen van nul tot vijftien aan op de ingangen A t/m D van (IC1). Wanneer de binaire informatie is, wordt de informatie van ingang 1 (pin 8 van IC1) genverteerd op de uitgang W (pin 10 van IC1) gezet. Is het binaire getal n dan zal de informatie van (pin 2) op de uitgang (pin 10 van IC1) komen tot het binaire getal 15. Wanneer het geselecteerde ingangssignaal logisch 1 is, dan zal het signaal op de uitgang (pin 10 van IC1) laag zijn. Hierdoor zal de uitgang van poort (pin 6 van IC3C) zal dan hoog zijn waarbij het knooppunt (R4 en R5) via de diode(D) aan massa liggen, waardoor de spanning op uitgang X uitsluitend zal worden bepaald door de stand van de zestienteller IC2. Rond transistor(T) is een oscillator opgebouwd. De sinusspanning welke de oscillator genereerd, komt via weerstand(R7) terecht op de Y-uitgang. Afhankelijk van de stand van de zestienteller (IC2) zal er ergens op het oscilloscoop-display een 1 ontstaan. De weerstanden(R4 en R5) en de condensatoren(C4 en C5) vormen gezamelijk een faseverschuivend netwerk. Indien de spanning op de uitgang (pin 10 van IC1) laag is, zal het knooppunt(R4 en R5) worden kortgesloten naar massa waardoor het faseverschuivend netwerk geen invloed heeft. Zodra de spanning op de uitgang (pin 10 van IC1) hoog gaat worden, komt via weerstand(R10) een sinusspanning op de X-uitgang welke een faseverschuiving ten opzichte van de sinus op de Y-uitgang zal vertonen. Daarnaast komt er op de X-uitgang een gelijkspanning waarvan de waarde afhankelijk is van de stand van de zestienteller (IC2). Er zal nu een 0 op het oscilloscoop-display worden getoond op een plaats welke bepaald zal worden door de zestienteller (IC2). Op deze manuer kan de informatie naast elkaar op het oscilloscoop-display weergegeven worden. Omdat de Y-uitgang verbonden is met de D-uitgang van de zestienteller (IC2) zal het signaal op de Y-uitgang een gelijkspanning-component bevatten waarvan de waarde afhankelijk is van het feit of eerste groep ingangen (1 t/m 8) of de tweede groep ingangen (9 t/m 15) de informatie levert. Hierdoor komen er twee rijen met informatie onder elkaar te staan, waarbij de bovenste rij de eerste groep en de onderste rij de tweede groep met informatie omvat. Wanneer op een ingang geen signaal beschikbaar komt, zal op het oscilloscoop-display een 1 worden weergegeven.

0244.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er n of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl