Schakeling is geplaatst op 8 maart 2005
Schakeling is aangepast op 18 september 2016

4-kanaals Looplicht geschikt voor 220 Volt lampen met een maximale belasting van 880 Watt per kanaal.

OPGELET: omdat op delen van deze schakeling de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt staat, dient u met de bouw goed op te letten, en dient u zorg te dragen voor een deugdelijke behuizing !!.
Dit 4-kanaals Looplicht, heeft een viertal loop-patronen, waarbij de loop-snelheid enigzins regelbaar is. Het principe van dit Looplicht is als volgt: Van de vier actieve uitgangen zijn er één (of meer bij de andere loop-patronen) via een nuldoorgangs-schakelelaar UIT-geschakeld, hetgeen in een steeds doorschuivend-proces blijft plaatsvinden. Dit resulteerd in een effect waarbij de indruk gewekt is dat de aangesloten lampen heen en weer LOPEN. Hiermee zijn in een lichtshow mooie resultaten te boeken. De werking van de schakeling: vanuit de 220 Volt-netspanning (IN), wordt via een transformator(TR) een wisselspanning van 9 Volt gehaald welke via een zenerdiode(ZD) een 5 Volt voedingspanning voor de vier Integrated Circuits (IC1 t/m IC4) levert. Een neonlampje met ingebouwde weerstand(NE5) is de indicator dat netspanning aanwezig is, omdat deze rechtstreeks parallel over de 220 Volt aansluiting (IN) is geplaatst. Zekering(F5) is ter bescherming van de spanningsgroep bij een eventuele kortsluiting opgenomen. Tevens zal van deze binnenkomende 220 Volt wisselspanning rechtstreeks de voeding voor de aan te sturen belasting(en) worden afgenomen. Via de poorten van IC3) en de weerstanden (R5,R6, R8) en de condensatoren (C1,C2) tesamen met potentiometer(P) is een regelbare puls-generator gebouwd, welke de pulsen voor de Decade Teller (IC 4) levert. Voor het ietwat regelen van de loop-frequentie is potentiometer(P) aangebracht. Via de meerdeks-standenschakelaar(S) kan er uit 4 beschikbare loop-patronen worden gekozen. Condensator(C3) vangt de eventuele schakelpieken hierbij op. Via de poorten (IC2A, IC2B en IC2D) is de stuurpuls voor het 4-bits schuifregister (IC1) gerealiseerd. Vanuit de uitgangen van (IC1) worden via een weerstand(R1 t/m R4) de gate-aansluitingen van de Thyristoren(TH1 t/m TH4) open en dicht gestuurd. De zekeringen(F1 t/m F4) beschermen de thyristoren tegen sluiting in de aangesloten 220 Volt~ belasting-kringen. Omdat de thyristoren via de nuldoorgang schakelen, kan de belasting(gloeilampen) direct worden aangesloten op de Female-220Volt uitgangen(UIT1 t/m UIT2). De reden dat dit female-aansluitpunten moeten zijn, schuilt in veiligheid. Wanneer per abuis een stekker van de belasting uit de behuizing gaat, zijn de spanningvoerende contacten niet rechtstreeks aan te raken, waarbij het eenvoudig in- en uit-pluggen van een belasting toch eenvoudig blijft. Omdat de thyristoren maximaal 4 Ampére stroom mogen werwerken hoeven deze niet te worden gekoeld. Vanwege voorgaande kunt u dus per kanaal maximaal 880 Watt aan belasting aansluiten. Omdat de aan te sluiten "gloei"-lampen altijd parallel worden aangesloten per kanaal, kunt u 4 x 8 lampen van 100 watt of 4 x 35 lampen van 25 Watt sturen, waarmee leuke effecten zijn te realiseren. Een groot voordeel van parallel-schakelingen in de belasting(en) is de situatie dat alle lampen op gelijkte sterkte oplichten en indien één van de aangesloten lampen defect raakt, de overige lampen blijven werken. De neonlampen met ingebouwde weerstand (NE1 t/m NE4) dienen als controle-lampen, zodat u op de behuizing direct kunt zien welk loop-patroon actief is en welke loop-snelheid staat ingesteld, zonder dat u hoeft te "spieken" op de aangesloten 220 Volt lampen.

0243.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

OPGELET: omdat op delen van deze schakeling de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt staat, dient u met de bouw goed op te letten, en dient u zorg te dragen voor een deugdelijke behuizing !!.
Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl