Schakeling is geplaatst op 7 maart 2005
Schakeling is aangepast op 12 september 2016

Geluidsgestuurd (via LS-aansluiting) 3-kanaals Lichtorgel maximaal 2640 Watt per kanaal

OPGELET: omdat op bijna ALLE delen van deze schakeling de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt staat, dient u met de bouw goed op te letten, en dient u zorg te dragen voor een deugdelijke behuizing !!.
Dit lichtorgel maakt voor het "aansturen" gebruik van een audio-signaal, welke afgenomen moet worden van de luidspreker-uitgang van een geluids-installatie. Dit signaal komt via de aansluitplug IN binnen en zal via een 1:10 audio-transformator(TR) op een benodigd signaalniveau worden gebracht, zodat de geluidsinstallatie niet extra veel volume hoeft af te geven om een mooi lichteffect te krijgen. Potentiometer(P1) zorgt voor een van het ingangssignaal, en geeft het door aan de stuurtransistor(T). De schakelaar van(P1), zorgt ervoor dat bij inschakeling neonlamp(NE1) gaat oplichten ten teken dat het lichtorgel operationeel is. Condensator(C1) zal voorkomen dat er een gelijkspanning op de basis van de transistor(T) kan komen. Het ingangssignaal zal via transistor(T) worden aangeboden aan de drie potentiometers(P2 t/m P4) dit zijn de regelaars voor LAGE, MIDDEN en HOGE-tonen. De netwerken rondom de potentiometers zorgen voor de filtering van de tonen. De ietwat gefilterde stuur-signalen worden vanuit de 3 potentiometers(P2 t/m P4) rechtstreeks naar de gate-aansluitingen van de TRIAC's(TRI1 t/m TRI3) gestuurd, welke hierdoor in meer of mindere mate gaan geleiden en daarmee de op de 3-uitgangen aangeloten 220 Volt gloeilampen laten oplichten op het geluidsniveau. Over de Triac's zit een Neonlamp(NE2 t/m NE4) geschakeld, welke een indicatie geven hoe de uitgangen (LAAG t/m HOOG) aangestuurd worden. Door het verdraaien van de 3 potentiometers(P2 t/m P4) is de oplicht-frequentie per kanaal iets te regelen. Op de uitgangen kunnen per kanaal een aantal parallel geschakelde gloeilampen tot (theoretisch)maximaal 2640 Watt aangesloten worden. Om niet het uiterste van de TRIAC's te vergeven is een maximum van 2200 Watt per kanaal aan te bevelen. Zekering(F) is geplaatst om bij een eventuele sluiting de schakeling ietwat te behoeden. Zorg voor een goede luchtdoorvoer van de kunststof-behuizing, om de warmte van de koelplaten waarmee de TRIAC's moeten worden uitgerust te kunnen afvoeren. Omdat de schakeling nagenoeg volledig aan 220 Volt netspanning zit, is het gebruik van KUNSTSTOF potentiometers is ten zeerste aan te bevelen.

0242.png
Klik op afbeelding om hele schakeling te zien .

OPGELET: omdat op bijna ALLE delen van deze schakeling de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt staat, dient u met de bouw goed op te letten, en dient u zorg te dragen voor een deugdelijke behuizing !!.
Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl