Schakeling is geplaatst op 30 juli 2016

STRESS-meter met getal-indicator.

In de hedendaagse druk, druk, drukker geworden samenleving zijn veel mensen in een "stress"-situatie bezig. Het is erg belangrijk om lichaam en geest op gezette tijden te ontstressen. Een steeds groter wordende groep, weet het moment voor ontstressen niet meer eigenhandig. Vandaar dit elektronische hulpmiddel, om de mate van stress waarin iemand zich bevindt te kunnen meten en aangeven. Samen met dit hulpmiddel en de nodige training weet een persoon wanneer te ontstressen. De hier beschreven schakeling maakt duidelijk of de persoon waarop 'gemeten' wordt stress heeft en de mate waarin stress meetbaar is. Het meetprincipe berust op veranderende huidweerstand bij geestelijke en/of lichamelijke inspanning van het menselijk lichaam. De huidweerstand bepaalt namelijk de oscillatie-frequentie van een timer> (Integrated Circuit IC10). Via de instelpot (P1) wordt een geschikte neutrale-stand ingesteld. Het uitganssignaal van timer (IC 10) vormt het ingangssignaal voor een Decade-teller/12-deler in de vorm van (IC 8). De afstand tussen twee opeenvolgende pulsen van (IC 10) bepaalt gedurende welke tijd het aantal pulsen van de tweede timer (IC 9) wordt geteld. De frequentie van deze tweede timer, is sterk afhankelijk van condensator (C3*) en weerstand (R15*). Het *(sterretje) achter beide voorgaande componenten geeft aan dat er iets mee is, in dit geval kunt u kiezen voor een vaste-frequentie of instelbare-frequentie van de tweede timer (IC 9). Wanneer u kiest voor een vaste frequentie, dan gebruikt u de waarden uit de componentenlijst voor (C3 en R15). U kunt dan instelpot(P2), weerstand(R23 en R24), standenschakelaar(S) en de condensatoren(C7 t/m C13) laten vervallen. Daarnaast dient u de MOGELIJKE-JUMPER open te houden. Indien u gebruik wenst te maken van een via stappen instelbare frequentie, dan kunt u condensator(C3*) en weerstand(R15*) weglaten. De MOGELIJKE-JUMPER dient dan te worden geplaatst en gesloten te zijn. Via standenschakelaar(S) kunt u 6 standen met betrekkelijk vaste frequenties instellen. Via instelpot(P2) is er variatie op de frequentie's aan te brengen. Het voorgaande heeft betrekking op de gevoeligheid van de schakeling onder verschillende omstandigheden. Voor de stress-sensoren, welke u dient aan te sluiten op de punten V1 en V2 gebruikt u metalen ringen(het liefst koper, vanwege de goede geleiding). Deze sensor-ringen worden om een vinger van elke hand geschoven (let op de ring moet wel een goed huidcontact maken) van de testpersoon. De Integrated Circuits (IC 6 en 7) verwerken de getelde timer-pulsen om deze vervolgens via de Integrated Circuits (IC 4 en 5) om te zetten naar bistabiele vergrendelde waarden. De Integrated Circuits (IC 2 en 3) zorgen voor het omzetting en aansturen van de beide LED-displays (LD1 en LD2). De displays zullen tijdens de meting een getal tussen 10 tot 99 weergeven, hetgeen de mate van 'gestressed' zijn aanduidt. Waarbij het getal 10 "weinig" en 99 "veel" stress omvat. De voeding van de schakeling dient 5 Volt te bedragen, waarbij 500 milliAmpére stroom voldoende is. Om afwijkingen in het meetgedrag te minimaliseren is een stabiele voeding wel belangrijk. U kunt kiezen voor een netvoeding, echter vanwege veiligheid is een batterijvoeding (bijvoorbeeld 9 Volt blokbatterij via een 5 Volt spanningsregelaar laten lopen) aan te raden.

0239.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.
Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl