Schakeling is geplaatst op 02 maart 2005
Schakeling is aangepast op 31 augustus 2014

Alarmering voor diverse toepassingen.

Deze schakeling kan afhankelijk van de met de aansluitpunten(INGANG---PLUS en INGANG---NUL) verbonden detectie-sensor, voor diverse alarmerings-doeleinden worden toegepast. Hierbij kunt u het beste denken aan niveau-alarmering, temperatuur-alamering, toegangs-alarmering enzovoorts. Indien u deze schakeling wenst in te zetten voor INBRAAK-beveiliging dienen er enige aanpassingen te worden toegepast, waarover later meer. Het hart van deze schakeling omvat een dubbel timer uit de 556-serie. Het Integrated Circuit uit deze serie, bevat een tweetal gelijke timers(IC1A en IC1B) welke hier als hoogfrekwent en laagfrekwent Multivibrator staan geschakeld. Op deze wijze van schakelen ontstaat het bekende 2-tonige politie-sirene geluid. Dit geluid wordt via de luidspreker(LS) weergegeven. Omdat het een laag vermogen weergave omvat is inbraak-alarmering op deze wijze niet efficiënt. De transistor(T1) is hier toegepast als activerings-schakelaar. Werking: wanneer schakelaar(S) is gesloten, blijft de sirene(LS) buiten werking wanneer de INGANG open is of met een zeer hoogohmige weerstand is verbonden. Neemt de weerstandswaarde over de INGANG af, dan zal transistor(T1) op een bepaald moment in geleiding komen. Hierdoor ontstaat er in de collector-emitter overgang van de transistor(T1) een lage weerstand, waardoor het Integrated Circuit(IC1A/IC1B) de volledige voedingsspanning van 9 Volt (welke aangesloten moet worden op de aansluitpunten (PLUS en 0(NUL)) krijgt. De sirene treedt in werking en er zal een 2-tonig geluid hoorbaar worden via de luidspreker(LS). Soorten te gebruiken INGANG-sensoren; Voor bijvoorbeeld water-niveau-detectie, kunt u weerstand(R4) weg laten en de beide ingangs-aansluitingen voorzien van zogenaamde detectie-pennen welke electrisch (ten opzichte van elkaar) geïsoleerd moeten zijn. Er zal dan alarmering plaatsvinden, wanneer beide detectie-pennen het WATER raken. Wenst u een temperatuur-detectie hiervoor is weerstand(R4) wel nodig, dan kunt u op de INGANG-aansluitpunten bijvoorbeeld een bimetaal-thermostaat of schakelaar plaatsen. Ook de op vanadium pentoxyde V2O5 gebasseerde sensoren zijn goed toepasbaar. Bij dit soort sensoren, verandert de weerstandswaarde, zodra een bepaalde temperatuur is bereikt. U kunt hier denken aan van zeer hoog naar zeer laag. Voor bijvoorbeeld toegangs-detectie kunt de INGANG-aansluitpunten verbinden met bijvoorbeeld hoogohmige deur/raam-contact-schakelaars welke een alarmering geven wanneer er een raam of deur ongeoorloofd open staat. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er legio INGANGS-sensoren te realiseren, waarbij een eenvoudige alarmering voldoende is. Wanneer u deze schakeling wenst in te zetten voor INBRAAK-BEVEILIGING dan is dat mogelijk wanneer u de transistor(T1) bijvoorbeeld vervangt door een gevoelige laagspannings thyristor de cathode komt op de plaats van de collector, de anode komt op de plaatst van de emitter en de gate komt op de plaats van de basis. Afhankelijk van het soort gebruikte thyristor, dient u de waarde van weerstand(R4) experimenteel aan te passen, waarbij de thyristor onafhankelijk van de omgevingstemperatuur altijd in geleiding moet komen wanneer de INGANG even kortgesloten wordt. In dit geval blijft de alarmering actief, tot het moment dat schakelaar(S) even geopend en weer gesloten wordt, dit in tegenstelling tot de transistor-uitvoering waarbij de alarmering slechts actief is zolang de INGANG met een lage weerstand belast wordt. De voeding van 9 Volt kan vanwege het lage stroomverbruik ongeveer 30 milliAmpére bij af en toe activerende alarmeringen goed via een batterij plaatsvinden. Indien u het zekere voor het onzekere wenst, is een eenvoudig gestabiliseerde netvoeding ook het overwegen waard.

0238.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl