Schakeling is geplaatst op 28 februari 2005
Schakeling is aangepast op 27 augustus 2014

Laagspannings(6..15 Volt)-knipperlicht Maximaal 10 Ampére belasting.

Dit knipperlicht kan gebruikt worden als effect-verlichting. De (BELASTING) kan bijvoorbeeld, bestaan uit gloeilampen welke binnen de laagspanning van(6..15 Volt) vallen. De wijze van aansluiten (serie en/of parallel) is geheel vrij door u te kiezen. De ENIGE beperking van de BELASTING is een maximale stroomopname van 10 Ampére. De frequentie waarmee de BELASTING zal knipperen, is met de gegeven componentwaarden 2 Hertz. Om ook bij spanningen lager dan 10 Volt, van een goede werking verzekerd te zijn moet de waarde van weerstand(R2) 150 Ohm zijn in plaats van 220 Ohm en weerstand(R3) moet 12 ohm zijn in plaats van 18 Ohm. Het is mogelijk om de knippertijd aan te passen, hiervoor dienen de weerstanden(R4 en R5) en de condensatoren(C1 en C2) (proefondervindelijk) in waarde aangepast te worden. Deze laatste componenten, bepalen namelijk de pulstijden van de astabiele multivibrator(AMV) welke is opgebouwd rondom de poorten(IC1A en IC1B). Om de BELASTING op het maximale vermogen te kunnen laten werken, moet de voeding wel de te gebruiken stroom kunnen leveren, eventueel kunt u voor een 12 Volt voeding een een extra zware autoaccu gebruiken.

0236.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email versturen aan Finimuis.nl