Schakeling is geplaatst op 17 augustus 2014

Frequentie-vermenigvuldiger-VOORZET voor frequentie-tellers.

Over het algemeen wordt de kwaliteit van frequentie-tellers beoordeeld, op het gedrag van de teller in de hoge-frequentie gebieden. Het visitekaartje van de meeste frequentie-tellers is de HOOGST meetbare frequentie. Wellicht dat vanuit voorgaande een nauwkeurige meting van lage-frequenties kennelijk algemeen onderschat is. Voor de "audio-mensen" onder de electronica-hobbyïsten, zeker een reden om daar wat aan te gaan doen. Hiervoor kan de bestaande frequentie-teller uitgebreid worden met een Phase-Locked-Loop (PLL) frequentievermeningvuldiger welke als eenvoudige voorzet-unit tussengeschakeld kan worden tijdens een frequentie-telling/meting. Deze schakeling omvat het voorgaande, en is eenvoudig opgebouwd. Wanneer u deze voorzet gebruikt kunt met een nauwkeurigheid van 0,1 Hertz en een meettijd van slechts 0,1 seconde de belangrijkste audio-gebied frequenties welke tussen 30 Hertz en 10 kHertz liggen meten. Deze schakeling is nagenoeg gelijk aan een PLL-synthesizer, echter werkt hier de PLL als een frequentievermenigvuldiger. Dit komt omdat de VCO een frequentie opwekt, welke het 100-voudige van de ingangsfrequentie bedraagt. Het vanuit de VCO afkomstige signaal wordt door 100 gedeeld , en vervolgens in de fasecomparator vergeleken met het ingangssignaal. Een eventueel faseverschil komt beschikbaar als een DC-signaal beschikbaar, waarmee de frequentie van de VCO zal worden bijgeregeld welke zoals reeds gezegd 100 maal hoger is dan de ingangsfrequentie. Deze verkregen VCO-frequentie is direct het uitgangssignaal, welke door de hierachter geschakelde frequentie-teller als zodanig geteld zal gaan worden. Het voorgaande is eigenlijk een beschrijving van een blokschema, waaruit deze schakeling in eerste aanleg is ontworpen, nu de praktische uitvoering: Gelukkig zijn er heden ten dage Integrated Circuits op de markt, welke bepaalde gevraagde functie(s) ingebouwd hebben. Het LM3302 Integrated Circuit (IC2), bevat een viertal perfect voor dit doel geschikte comparatoren , en in deze schakeling is er hiervan 1 in gebruik welke dienst doet als ingangsversterker. Het 75HC4046AN Integrated Circuit (IC1) bevat een volledige fasecomparator en VCO. Twee tiendelers (IC3 en IC4) en als laatste twee NAND-poorten (IC5A en IC5D) maken deze voorzet met nog wat losse randcomponenten compleet. Via schakelaar(S) kunt u het complete frequentie-gebied van 30 Hertz...10 kHertz opsplisen in twee delen 30 Hertz...300 Hertz en 200 Hertz...10 kHertz , waarbij er afhankelijk van de stand van schakelaar(S) slecht per meting/telling één bereik in gebruik is. De ingangssignaal sluit u aan op de aansluiting (IN). De ingangs-gevoeligheid bedraagt ongeveer 25 milliVolt. De uitgangsspanning welke beschikbaar is op aansluitpunt (UIT) heeft een waarde van 4,5 Volt(toptop). De voeding kan vanwege de lage stroomconsumptie (ongeveer 30 milliAmpére), bestaan uit een universele 7,5 Volt spanningsadapter met een spanningsregelaar van 5 Volt bijvoorbeeld een standaard 78L05 kunt u eenvoudig de voedingsspanning realiseren.

0234.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster