Schakeling is geplaatst op 15 augustus 2014

ZWEVENDE INGANG-VOORZET voor een Digitale Volt Meter(DVM).

Omdat de Digitale Volt Meter(DVM) steeds vaker ingezet gaat worden bij het weergeven van bepaalde door schakelingen gegenereerde waarden, is de DVM gemeengoed geworden. Het meerendeel van de goedkopere uitvoeringen van een DVM hebben kleine onvolkomenheid in de vorm van een ingang welke GEAARD is. In veel gevallen is dat echter geen bezwaar, maar er zijn situaties (ook op deze site) waarbij het lastig kan zijn. Een Digitale Volt Meter met een geaarde ingang (waarbij dus één van de ingangsklemmen met MASSA of met een vast SPANNINGS-niveau is verbonden) kan echter tamelijk eenvoudig van een zwevende ingang worden voorzien. U kunt namelijk deze schakeling (een verschilversterker) eenvoudig als VOORZET gebruiken waarbij een zwevende ingang gegarandeerd is. De 1% weerstanden(R1 t/m R4) kunnen het beste metaalfilm-uitvoeringen zijn. Via de instelpot(P) is de uitgangsspanning in te stellen, hiervoor sluit u de ingang(IN+ en IN-) kort en regelt u de uitgangsspanning(PLUS) zo goed mogelijk op NUL(0) Volt af. De voedingsspanningen +Ub en -Ub kunt u kiezen tussen 3....20 Volt. Hierbij moeten zowel de POSITIEVE(+Ub) als ook de NEGATIEVE(-Ub)-spanning wel van dezelfde waarde zijn. Een PLUS 5 Volt en MIN 9 Volt zullen GEEN WERKENDE schakeling opleveren.

0232.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster