Schakeling is geplaatst op 12 augustus 2014

LUXE UITVOERING van NPN en PNP transistor versterkingsfactor-tester.

Nagenoeg iedereen die hobbymatig bezig is met electronische schakelingen herkend het volgende: Te Koop aangeboden, grote partij NPN-transistoren van het type BC547 (ongestempeld) voor WEINIG. Op zich niks mis mee, echter omdat de transistoren ONGESTEMPELD zijn weet u niet of het A (stroomversterking 140...270), B (stroomversterking 270...500), of C (stroomversterking meer dan 500) -uitvoeringen zijn. Deze stroomversterking is veelal belangrijk voor een correcte werking van een schakeling. Deze schakeling is de LUXE UITVOERING van schakeling 0227(NPN en PNP transistor versterkingsfactor-tester) die elders op deze site te vinden is. Deze schakeling is een uitermate handig hulpmiddel voor het vaststellen van de stroomversterking van ongestempelde transistoren. Links in het midden van de schakeling ziet u de TOT-NPN aansluitpunten(NPN-B,NPN-E, en NPN-C). Deze drie aansluitingen verbindt u met de Te Onderzoeken Transistor welke u bekend is als een NPN-type, zonder dat u de stroomversterking weet. Wanneer de Te Onderzoeken Transistor een PNP-type is, sluit u deze aan op de TOT-PNP aansluitpunten(PNP-B. PNP-E, en PNP-C). Buiten het vaststellen van de stroomversterkings-factor , kunt ook vaststellen of de transistor defect is en alle vastgestelde waarden worden op het 7-segment LED(DISPLAY) weergegeven . WERKING: Afhankelijk van het type (NPN of PNP) van de Te Onderzoeken Transistor, sluit u deze aan op de aansluitpunten behorende bij TOT-NPN of TOT-PNP. U dient schakelaar(S3) in de juiste stand (NPN of PNP) te plaatsen. Er zal afhankelijk van de stroomversterking van de Te Onderzoeken Transistor een zekere gelijkspanning over de weerstanden(R1,R5, en R7) voor NPN of weerstanden(R15,R19 en R21) voor PNP staan. Naarmate deze spanning, en dus de stroomversterking groter is zullen er meer van de op deze weerstands-delers aangesloten comparatoren(IC1, IC2, en IC3) voor NPN of (IC4, IC5, of IC6) voor PNP een lage uitgangsspanning hebben. Afhankelijk van de stand van schakelaar(S3) zijn er altijd drie comparator-uitgangen(pennen 6) met een achterliggend netwerk (bestaande uit de weerstanden(R8, R12, R14, R18 en R20 en de transistoren(T1, T2, en T3) verbonden. Via dit laatste netwerk, worden de drie van de gekozen comparatoren afkomstige signalen zodanig gedecodeerd dat er op het LED(DISPLAY) een A , B , C ,of F verschijnt. De weergave A,B of C geeft de stroomversterkings-factor weer en de F geeft aan dat de Te Onderzoeken Transistor DEFECT is. Wanneer er helemaal geen Te Onderzoeken Transistor in de schakeling is geplaats, verschijnt op het display ook de letter F. Wanneer tijdens de test een A, B, of C op het display verschijnt, dient u ter test bij een NPN-type op drukknop(S1) of bij een PNP-type op drukknop(S2) te drukken. Hiermee onderbreekt u de basisstroom in de transistor en MOET er ook een F op het display verschijnen. Wanneer u de desbetreffende drukknop weer loslaat, moet de letter van de stroomversterkings-fasctor weer worden weergegeven. Indien bij een ingedrukte schakelaar(S1) of (S2) er GEEN F in het display verschijnt, is er sprake van een sluiting tussen collector en emitter van de Te Onderzoeken Transitor en is deze afgekeurd. Omdat deze schakeling vanwege het LED-display en de overige componenten redelijk stroom consumeert, is batterij-voeding niet erg efficiënt. Voor de voeding kan een standaard gestabiliseerde netvoeding van 9 Volt met een stroomafgifte van ongeveer 400 milliAmpére worden gebruikt.

0228.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster