Schakeling is geplaatst op 11 augustus 2014

Verhoudingsmeter tussen twee frequenties.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u niet specifiek geïnteresseerd bent in het meten van de grootte van een frequentie, maar in de verhouding van de ene frequentie tot de andere. Dit kan het geval zijn bij het controleren van ondermeer frequentie-vermenigvuldigers en -delers, PLL-systemen en dergelijke. Dit soort frequentie-verhoudingen (welke ook wel Quotiënten worden genoemd) kunnen rechtstreeks worden gemeten met deze schakeling. De verhoudingen van twee frequenties(F1 en F2) worden tot 99,9 met een nauwkeurigheid van 0,1 op een uit 3-digits bestaand LED-display weergegeven. Frequentie(F1) MOET daarbij groter zijn dan frequentie(F2). De hoogste frequentie wordt via aansluitpunt(INGANG_F1) op de ingangstrap rond transistor(T1) aangeboden. Via deze ingangstrap komt het signaal op de count-input (pen 25) van het Integrated Circuit(IC1). De binnenkomende pulsen op deze ingang, worden zolang de count-inhibit-ingang (pen 26) van Integrated Circuit(IC1) een logische(0) status heeft GETELD. Met behulp van de tiendeler (IC2) en de flip-flop (IC3B) waarop via aansluitpunt(INGANG_F2) en de ingangstrap rondom transistor(T2) de laagste frequentie is aangesloten, wordt er voor gezorgd dat gedurende tien perioden van de laagste frequentie de count-inhibit-ingang van (IC1) de logische(0) zal behouden. Op het 3-digit 7-segment-display(DISPLAY-DIG1 t/m DISPLAY-DIG3) zal een getal verschijnen, welke gelijk is aan tien keer de verhouding tussen de frequenties(F1 en F2). Door nu de decimale punt tussen de digits 2 en 3 te laten oplichten, is de waarde precies gelijk aan de Quotiënt (verhouding) tussen de frequenties(F1) en (F2). De tweede flip-flop(IC3A) welke geschakeld staat als monostabiele mulivibrator(MMV), wordt gebruikt om het Integrated Circuit(IC1) te voorzien van de juiste store (pen 10) en clear (pen 15) signalen. Dit meetinstrument lijkt niet zo veel om hakken te hebben, echter schijn bedriegt. Wees voorzichtig met het MK50398N Integrated Circuit (deze is namelijk behoorlijk prijzig). Deze investering verdient zichzelf weer terug, wanneer u reparaties verricht aan eerder genoemde systemen. Het nu van dit instrument kunt u dan ondervinden, onder de noemer METEN = WETEN.

0226.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster