Schakeling is geplaatst op 10 februari 2005
Schakeling is aangepast op 09 augustus 2014

Transistortester met LED-indicatie.

Er bestaan diverse transistor-test-schakelingen , deze schakeling heeft een aantal handige eigenschappen; 1e, lage kosten bij bouw en gebruik. 2e, simpele LED-indicatie. 3e, de te testen transistor hoeft niet te worden uitgesoldeerd. Wanneer op deze schakeling via de aansluitpunten (B),(E) en (C) welke zijn geplaatst binnen de TOT (Te Onderzoeken Transistor)-cirkel een NPN-type transistor aansloten wordt welke GOED is, zal LED2 gaan knipperen en bij PNP-type transisor welke GOED is zal LED1 gaan knipperen. Bij een vaak voorkomende sluiting tussen EMITTER en COLLECTOR zijn beide LED's gedoofd ongeacht het type(NPN of PNP). Wanneer er sprake is van een zogenaamde open-transistor(onderbroken aansluitingen) zullen de beide LED's beurtelings knipperen. Op deze manier is een eenvoudige GOED / FOUT / VERDACHT - indicatie voorhanden. Het Integrated Circuit(IC1) staat als multivibrator geschakeld met een frequentie van 12 Hertz. Het uitgangssignaal via(pen 3) stuurt één van de twee flip-flops welke Integrated Circuit(IC2) in de vorm van IC2 A en IC2B bezit, waarbij de uitgangsfrequentie door twee gedeeld gaat worden en op deze wijze complementaire spanningen op de uitgangen(pennen 14 en 15) zal geven. Via een stroombegrenzingsweerstand(R3) worden deze spanningen met(LED1 en LED2) verbonden. De beide complementaire uitgangsspanningen van de flip-flop(IC2B) worden ook via de weerstanden(R2 en R5) verbonden met aansluitpunt(B) de basis van de TOT Te Onderzoeken Transistor.

Werking van de schakeling: Een goede transistor, welke op de juiste wijze verbonden is met de aansluitpunten(B),(E) en (C) en getest gaat worden, zal in geleiding komen. Hierdoor zal er een kortsluiting van(LED1) en (LED2) plaatsvinden. Stel u gaat een PNP-transistor testen en u heeft deze correct aangesloten, dan zal deze gaan geleiden gedurende de tijd dat de uitgang(pen 14) van (IC2B) een hoog (1) - niveau heeft. Op hetzelfde moment zal uitgang(pen 15) van (IC32B) een laag (0) - niveau hebben. (LED1) is dan kortgesloten en (LED2) is gesperd, hierdoor zal GEEN van de LED's kunnen oplichten gedurende die halve periode. De volgende halve periode, zijn de uitgangen(pen 14 en 15) van (IC2B) omgekeerd en zal (LED1) zijn gesperd, de TOT-transistor zal dan eveneens gesperd zijn, waardoor (LED2) zal gaan knipperen. In het geval van een Te Onderzoeken Transistor van het NPN-type is de werking gelijk, alleen is het dan OMGEKEERD. De keuze van(R2) als basisweerstand is bewust gekozen om eventuele laagohmige weerstanden in het te testen circuit te compenseren. Met de gekozen weerstand(R2) is de basisstroom voldoende groot om de invloed van lage weerstands-waarden tussen basis/emitter of basis/collectot teniet te doen. De vier dioden(D1 t/m D4) zijn toegevoegd, om sluitingen tussen basis/emitter of basis/collector op te kunnen sporen. Wanneer er zich een basis/emitter of basis/collector-sluiting in de TOT-transistor voordoet, zal de correct werkende PN-overgang zich gedragen als een diode welke in geleiding is waardoor(LED1) of (LED2) normaliter aangeven dat de transistor GOED is. Om deze foutieve meting te voorkomen zullen (afhankelijk van de transistor NPN of PNP) twee van de vier dioden(D1/D2 of D3/ D4) in serie met de collector van de TOT-transistor komen te staan. Hierdoor zal een spanningsval van ongeveer 1,3 Volt ontstaan, welke zal worden toegevoegd aan de spanning over de TOT-transistor. Indien de TOT-transistor GOED is, zal de spanningsval ongeveer 600 milliVolt bedragen, samen met de 1,3 Volt van de twee(D1/D2 of D3/D4) in geleiding zijnde dioden, is dit voldoende om (LED1) of (LED2) gedurende de halve periode dat de TOT-transistor in geleiding is te laten oplichten. Op deze wijze is een knipperende LED verkregen welke aangeeft dat de TOT in orde is. In het geval van een sluiting in de TOT, zal de spanningsval 100 milliVolt zijn, hetgeen samen met de 1,3 Volt in serie van de dioden(D1/D2 of D3/D4) er voor zal zorgen dat GEEN van de LED's kan oplichten. Omdat de schakeling weinig stroom neemt, is batterijvoeding zeer goed mogelijk. Het spreekt voor zich dat de batterij wel IN ORDE moet zijn om correct te kunnen meten, vandaar dat schakelaar(S1) is geplaatst om de transistor-tester UIT of AAN te kunnen schakelen.

0225.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster