Schakeling is geplaats op 07 augustus 2014

Meten van 3 logische niveau's in CMOS-schakelingen.

Via deze schakeling, kunt u in een schakeling een drietal logische niveau's via een geluids-toon uit een luidspreker(LS) eenvoudig vaststellen. De drie vast te stellen logische niveau's zijn laag NUL(0)-niveau, of hoog ÉÉN(1)-niveau, of tussenliggend NIET GEDEFINIEERD(ND)-niveau. Een logische NUL(0) zal door de schakeling worden aangegeven via een lage (200 Hertz)-toon uit de luidspreker(LS), Een logische ÉÉN(1) zal door de schakeling worden aangegeven via een hoge (2 kHertz)-toon uit de luidspreker(LS), en een Een logische NIET GEDEFINIEERD(ND) zal door de schakeling worden aangegeven via een GEEN-toon uit de luidspreker(LS). Werking: de beide als comparator geschakelde OpAmps (IC1A en IC1B) zijn dusdanig ingesteld, dat de hierachter geplaatste oscillatoren(IC2C, R2 en C1) en (IC2A, R10 en C2) bij een via aansluitpunt(STIFT) gemeten spanning van tussen 21% en 79% van de voedingsspanning geblokkeerd zijn. Indien deze situatie zich voordoet op het MEETPUNT in de te testen schakeling, spreekt men van een NIET GEDFINIEERDE(BD)-waarde, en zal de luidspreker zoals eerder aangegeven geen-toon weergeven. Wanneer nu via aansluitpunt(STIFT) een waarde gemeten zal worden welke hoger ligt dan 79% van de voedingsspanning, is er sprake van een hoog of ÉÉN(1) niveau. De oscillator bestaande uit (IC2C, R2 en C1) zal nu gaan oscilleren, waarbij via poort(IC2D en weerstand(R6) de transistor(T) gestuurd zal worden en de luidspreker(LS) een 2 kHertz hoge toon laat horen. Wanneer nu via aansluitpunt(STIFT) een waarde gemeten zal worden welke lager ligt dan 21% van de voedingsspanning, is er sprake van een laag of NUL(0) niveau. De oscillator bestaande uit (IC2A, R10 en C2) zal nu gaan oscilleren, waarbij via poort(IC2D en weerstand(R6) de transistor(T) gestuurd zal worden en de luidspreker(LS) een 200 Hertz lagetoon laat horen. Via de aansluitpunten(PLUS) en (NUL(0)) moet de schakeling worden gevoed, vanuit de te onderzoeken schakeling. De voedingsspanning van deze schakeling mag liggen tussen 5 .... 15 Volt. Hierdoor is deze schakeling uitermate geschikt voor logisch niveau-bepaling in schakelingen welke zijn voorzien van CMOS-logica. Meten aan TTL-logica is met deze schakeling NIET aan te raden. Wanneer u deze schakeling in een kastje plaatst, waarbij u de beide voedingsdraden met bijvoorbeeld krokodil-klemmen uitrust kunt u deze eenvoudig verbinden met de te testen schakeling. De meetprobe welke u aansluit op het aansluitpunt(STIFT) kan een gewone meetpen met spitse punt van een multimeter zijn, waarmee u eenvoudig een punt in de te onderzoeken schakeling prikt waarna het logisch nievau (HOOG , LAAG , of ND) voor u duidelijk gaat worden.

0222.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteind een lichtgroen vierkant vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster