Schakeling is geplaats op 28 juli 2014

Controlemeting voor stroomversterking van HF-transistoren.

Bij HF-transistoren is de factor van de stroomversterking sterk afhankelijk van de gelijkstroominstelling. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de versterking optimaal zal zijn bij een bepaalde collectorstroom. Deze relatief eenvoudige schakeling, zal u helpen om de gelijkstroominstelling optimaal te bepalen. Hiertoe dient u de Te Onderzoeken Transistor (TOT) aan te sluiten op de drie aansluitpunten (B=basis, E=emitter en C=collector), hiermee laat u de TOT-transistor deel uitmaken van een versterkingstrap. De componenten rond transistor(T) genereren een 100 Mhertz signaal, welke als ingangssignaal op de basis van de TOT geplaatst wordt. Dit 100 Mhertz-signaal zal al of niet versterkt, via de collector van de TOT worden afgenomen. Dit afgenomen signaal zal via diode(D) worden gelijkgericht en worden omgezet in een gelijkspannings-niveau door weerstand(R6) en condensator(C9). De amplitude van het HF-signaal, of althans een daarmee evenredige gelijkspanning kan worden gemeten aan de uitgang met meter(M). Via potentiometer(P) kunt u de gelijkstroominstelling van de TOT variëren. De collector-stroom van de TOT is instelbaar tussen ongeveer 1 milliAmpére en 10 milliAmpére. Wanneer u potentiometer(P) voorziet van een schaalverdeling, is de ideale gelijkstroom-instelling van de HF-transistor eenvoudig vast te stellen. Uitgezonderd C1, zijn alle condensatoren keramische - uitvoeringen.

0218.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster