Schakeling is geplaats op 27 juli 2014

MilliVolt-meter gebasseerd op JFET-OpAmp-technologie.

De op JFET-technologie gebasseerde Operational Amplifier (LF356N) onderscheid zich vanwege de hoge versterking, de lage offset-spanning, en een extreem hoge ingangsimpedatie. Deze drie eigenschappen zijn bij uitstek geschikt voor een milliVolt-meter. Op de wijze zoals de OpAmp in deze schakeling is toegepast, kunnen zowel spanningen al stromen eventueel via een shuntweerstand worden gemeten. De standenschakelaar(S3) werkt als bereikschakelaar, waarbij de tegenkoppelweerstand kan worden gevarieerd en een spanningsdeler geselecteerd kan worden. Schakelaar(S3) bezit 12-standen, waarvan er 11 in gebruik zijn. Afhankelijk van de stand van schakelaar(S3) zal één van de aftakpunten( (A),(B), of (C) ) van de spanningsdeler geselecteerd worden. Schakelaar(S3) in de stand 1,2 of 3 selecteerd aftakpunt (A). Schakelaar(S3) in de stand 4 of 5 selecteerd aftakpunt (B). Schakelaar(S3) in de stand 6,7,8,9,10 of 11 selecteerd aftakpunt (C). Via TABEL A in de componentenlijst kunt u de instelbare meetbereiken zien. De JFET-milliVolt-meter moet worden voorzien van een -3 Volt en een +3 Volt waarbij er een laag stroomverbruik(1 milliAmpére) is. Hierdoor is voeding via batterijen zeer goed mogelijk. Vanwege de batterij-voeding is deze meter uitermate geschikt voor zwevende toepassingen. Indien u de lage voedingsspanning niet aantrekkelijk vindt, kunt u deze zonder problemen verhogen tot maximaal -16 Volt en +16 Volt. De gebruikte 1%-weerstanden zijn standaard verkrijgbare metaalfilm-uitvoeringen. Omdat de weerstanden R2, R3 en R4 relatief grote waarden bezitten, kunnen deze het beste worden samengesteld uit standaard 1 Mohm typen, in de schakeling en printlayout is dit ook zo uitgevoerd.Schakelaar(S2) is voor het ompolen van de meter(bij een negatieve uitslag van meter(M). Instelpot(P1) is nodig om de offset-spanning van de OpAmp(IC) in te stellen op NUL(0). U dient de meter met een kortgesloten ingang af te regelen op maximale meter-uitslag. Om daarna de meter te kunnen ijken, gebruikt u instelpot(P2) en een op de U-ingang aangesloten spanning met een bekende spanningswaarde, waarbij de meter(M)-uitslag overeen moet komen met de bij die spanning behorende waarde uit Tabel A. Via de I-ingang kunnen stromen worden gemeten. Echter door gebruik te maken van de universele-shuntweerstand(welke apart onder de schakeling is getekend) kunnen stromen worden gemeten, welke u volgens Tabel B uit de componentenlijst eveneens aangaande het meetbereik via schakelaar(S3) in kunt stellen. Werking van een stroommeting via de shuntweerstand. De shuntweerstand wordt aangesloten op de aansluitpunten U-ingang en NUL(0). De te meten stroom wordt via één van de weerstanden(R19 t/m R24) gevoerd, op de wijze zoals de aparte tekening onder de schakeling aangeeft. Wat de meter(M) nu aangeeft, is de spanning over de bewuste weerstand. Via de overige weerstanden vloeit (ten gevolge van de hoge ingangsimpedantie) een zeer lage stroom welke volledig verwaarloosbaar is. Wanneer u bijvoorbeeld een stroommeting wilt uitvoeren met een volle schaal van 5 milliAmpére, dan dient de meetstroom via weerstand(R22) te worden gevoerd. LET OP:wanneer u een stroommeting uitvoerd via de shuntweerstand, mag dat ALLEEN ZWEVEND gebeuren. Dit wil zeggen, dat de NUL(0)-aansluiting NIET met de aarde van de te meten schakeling mag zijn VERBONDEN.

0217.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster