Schakeling is geplaats op 20 juli 2014

Eenvoudige omgevings-temperatuur detectie met TE HOOG en GOED-indicatie.

Deze schakeling omvat een eenvoudige temperatuur-vergelijking van de omgevingstemperatuur, waarbij een LM35CAZ dienst doet als instelbare temperatuur sensor. Tevens is een temperatuur GOED of temperatuur TE HOOG indicator in de vorm van een tweetal Led's toegevoegd. De uitgang(pen 2) van de temperatuur sensor(SENSOR) zal bij iedere graad van temperatuur-stijging met een lineaire waarde van 10 milliVolt stijgen. De uitgang van de SENSOR is rechtstreeks verbonden met de NIET inverterende ingang van de Opamp(IC2). De inverterende ingang van de OpAmp(IC2) wordt via weerstand(R1) en potentiometer(P) voorzien van een referentie-spanning. Wanneer de referentie-spanning ingesteld staat op 0,8 Volt, zal op de NIET-invertrende ingang van de OpAmp(IC2) een spanning van 0,8 Volt (afgegeven door de SERSOR) ontstaan wanneer er een omgevings-temperatuur heerst van 80 °Celsius. Waneer u de potentiometer voorziet van een lineaire-schaal, kunt u de referentie-spanning en de daarmee samenhangende maximum temperatuur goed instellen. Even terug naar de werking, u heeft de maximum-temperatuur ingesteld op 0,8 Volt oftewel 80°Celsius. Wanneer de door de SENSOR gemeten temperatuur ONDER het maximum zit, zal de uitgang van OpAmp(IC2) laag zijn. Hierdoor is transistor(T1) gesperd en zal de RODE (LED1) gedoofd zijn. Omdat tegelijkertijd transistor(T2) open is gestuurd, zal de GROENE (LED2) oplichten. Dit is het teken dat de omgevingstemperatuur IN ORDE is. Wanneer nu de SENSOR een temperatuur van 80 °Celsius meet, zal direct de uitgang van de OpAmp(IC2) omklappen naar hoog. Hierdoor zal transistor(T1) worden open gestuurd en zal de RODE (LED1) oplichten. Tegelijkertijd zal transistor(T2) in sper toestand komen, waardoor de GROENE (LED2) zal doven. Wannneer nu de gemeten omgevingstemperatuur daalt tot onder 80 ° Celsius, zal het omgekeerde plaatsvinden. Waardoor de RODE (LED1) zal doven en de GROENE (LED2) zal oplichten. Indien u een spanning van 5 Volt rechtstreeks beschikbaar heeft, kunt u de spanningsregelaar(IC1) en condensator(C1) laten vervallen. De twee eerder genoemde componenten zijn nodig om bijvoorbeeld de 9 Volt spanning van een universele spanningsadapter op de gewenste 5 Volt te brengen. Het mag duidelijk zijn, dat de temperatuur-sensor(SENSOR) deels buiten de behuzing moet worden geplaats, om een goede meting van de omgevingstemperatuur te garanderen.

0216.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster