Schakeling is geplaats op 10 juli 2014

Overweg-bel generator voor modelspoorbaan.

Deze generator is inzetbaar om bij een modelspoorbaan het bekende ting-ting-ting- signaal op te wekken. Het gegenereerde signaal is beschikbaar op aansluitpunt(UIT) is kan worden toegevoerd aan een versterker(tje) waarmee u het karakteristieke geluid via een speaker weergeeft. De uitvoering van deze versterker kan eenvoudig zijn, omdat de generator al het voorwerk uitvoert. De schakeling bestaat uit een selectief filter welke gevormd is via(IC2 en IC3). Dit filter zal vanuit een timer, welke bestaat uit(IC1) periodiek worden gestuurd. Op iedere flank van de door de timer(IC1) afgegeven puls, zal het filter(IC2 en IC3) worden aangestoten in zijn resonantie-frequentie welke overeen moet komen met de toonhoogte van de bel. Het uitgangssignaal van het filter bestaat uit periodieke "bursts" van exponetieel uitstervende sinusvormige trillingen. Hierdoor is het natuurgetrouwe "ting-ting-ting"-geluid een feit. De afregeling dient als volgt te geschieden: via instelpot(P2) stel u de puls-herhaling ook wel "klepel-frequentie" genoemd in op een wijze zodat dit realistisch klinkt. Middels instelpot(P1) stelt u de pulsbreedte in, waarmee u een natuurgetrouwe "ting"-toon wilt bereiken. Indien gewenst kunt u experimenteren met de waarde van weerstand(R5). De resonantie-frequentie van het filter, is instelbaar middels veranderen van de waarde van de condensatoren(C5 en C2), waardoor andere geluidseffecten zijn te genereren. Hoe realistisch u het "ting ting tinf"-geluid wenst te maken is geheel aan u. Omdat het uitgangssignaal op een aparte versterker aangesloten moet worden, is instelpot(P3) geplaatst. Hiermee kunt u het gewenste geluids-niveau instellen. De maximale uitgansspanning op aansluitpunt(UIT) is maximaal 5 Volt hetgeen ruim voldoende is om iedere willekeurige versterker te kunnen sturen. Indien u in de PLUS-leiding bijvoorbeeld een schakelcontact opneemt, welke u op een bepaalde plaats voor een overweg monteerd is automatisch treindetectie en activering van de ting-ting-ting-generator mogelijk.

0215.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster