Schakeling is geplaats op 07 juli 2014

Frequentiesynthesizer voor blokspanningen.

Deze frequentiesynthesizer geeft u de mogelijkheid om blokspanningen op te wekken, welke in stappen van 1 kHertz instelbaar zijn over een bereik van 1 kHertz tot en met 999 kHertz. Een centrale rol in deze schakeling is weggelegd voor het Integrated Circuit(IC4), deze omvat namelijk een complete blokgolf-oscillator waarmee een Phase Locked Loop(PLL) geconstrueerd is. Het uitgangssignaal van de blokgolf-oscillator, komt op een drietal in serie geplaatste tiendelers(IC5, IC7 en IC6). Deze tiendelers zullen het aangeboden blokgolf-signaal delen door een via de standen-schakelaars(S1 t/m S3) ingesteld geheel getal. De op deze wijze gedeelte frequentie zal als resetpuls worden toegevoerd aan de FlipFlop(IC3A), welke op zijn beurt de frequentie nog een keer door twee zal delen en het signaal zal omvormen tot een symmetrische blokspanning. Het van deze FlipFlop-afkomstige signaal(pen 1) zal worden toegevoerd aan ingang(pen3) van de fase-comparator-schakeling in de PLL(IC4). De ingang(pen 14) van de fase-comparator-schakeling in de PLL(IC4) is verbonden met de uitgang(pen 13) van FlipFlop(IC3B). Het signaal van FlipFlop(IC3B) zal de halve frequentie hebben van de door de oscillator(bestaande uit de poorten(IC1A en IC1B) gegenereerde frequentie van 1 kHertz. De oscillator in de PLL(IC4) zal nu een signaal leveren waarvan de frequentie zodanig bijgeregeld wordt dat de beide ingangssignalen van de fase-comparator-schakelingen een constante faserelatie en hierdoor een zelfde frequentie bezitten. Gevolg is dat de signalen op de klokingangen(pen 3 en 11) van de beide FlipFlops(IC3A en IC3B) in frequentie gelijk zijn. Hierdoor ontstaat een kloksignaal van 1 kHertz. Op de klokingang van de tiendeler(IC5) moet nu een signaal van 1 kHertz MAAL de via de schakelaars(S1 t/m S3) ingestelde waarde. Dit signaal is beschikbaar op aansluitpunt(UIT-1) en op aansluitpunt(UIT-2) staat het 1 kHertz (referentie-signaal) welke u middels instelpotmeter(P) iets kunt regelen. De kwaliteit van deze schakeling valt of staat met de frequentie-stabiliteit van de oscillator(IC1A en IC1B), welke het kloksignaal voor FlipFlop(IC3B) moet leveren. Indien de frequentie-stabiliteit niet op deze wijze bereikt kan worden, is het een optie om de oscillator(IC1A en IC1B) te vervangen door een stabiele en nauwkeurige kristal gestuurde oscillator. De Voedingspanning van de schakeling dient 10 Volt te bedragen, waarbij een stroomsterkte van 150 milliAmpére voldoende zal zijn. Een standaard in de handel verkrijgbare spanningsadapter met gestelde waarden, zal uitstekend voldoen.

0214.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster