Schakeling is geplaats op 29 juni 2014

Looplicht via 7 LED's (Random of Geluid-gestuurd).

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Indien u een aantal uitgangen van het Integrated Circuit CD4015BE welke een tweetal 4-bits schuifregisters bevat via een EXOR-poort terugkoppelt naar de data-ingang. Zullen als reactie hierop de Q-uitgangen van de schuifregisters het maximale aantal onderling verschillende logische toestanden doorlopen. Wanneer nu de Q-uitgangen worden gebruikt om LED's aan te sturen, zal de waarheidstabel van een op deze wijze teruggekoppeld schuifregister zichtbaar worden. Na iedere klokpuls schuift een logische "1" (led licht op) of "0" één positie op, op deze wijze is een looplicht verkregen. Deze schakeling gebruikt een schuifregister met 7-bits vorm gegeven door(IC2). Dit schuifregister is via een viertal NAND-poorten(IC3A t/m IC3D) welke als EXOR-poort staan geschakeld teruggekoppeld naar de data-ingang (pen 7 van IC2). De klokpuls welke nodig is om het schuifregister te kunnen laten doorschuiven, wordt geleverd via een NE555P(IC1). De klokfrequentie is regelbaar via potentiometer(P), waardoor de loopsnelheid van het looplicht eenvoudig te regelen is. Via condensator(C3) en diode(D5) zal bij het inschakelen een logische "1" op de data-ingang van (IC2) komen, waardoor het schuifregister nooit een eeuwigdurende nul-positie kan aannemen. De LED's 1 t/m 7 worden gestuurd via de weerstanden(R6 t/m R19) en de transistoren(T1 t/m T7). Voor modulatie van de klokfrequentie(loopsnelheid) zal stuuringang(pen 5) van (IC1) worden gebruikt. Dit kan op twee manieren 1e manier: wanneer er geen EXTERN-geluid-signaal aangeloten is, zal de basis-klokfrequentie worden ingesteld door condensator(C2). Wanneer u een gelijkgericht geluidssignaal op het aansluitpunt(IN) plaatst, zal dit via weerstand(R3) worden toegevoerd aan(IC1). Wanneer u een EXTERN geluidssignaal in wenst te zetten, MOET condensator(C2) worden weggehaald. Bij variatie van de stuurspanning tussen 0 en 15 Volt, zal de klokfrequentie variëren tussen 50% en 150% van de waarde welke bij een open stuuringang aan de orde is. De condensatoren(C8 en C9) dienen voor de ontkoppeling van de voedingslijn, en moeten zo dicht mogelijk bij de voedingspunten van IC2 en IC3 komen. De schakeling is voorzien van een eenvoudig opgezette netvoeding. Indien u dit looplicht geschikt wilt maken voor gebruik met 220 Volt~ lampen, volstaat het vervangen van de LED's door Optocouplers welke op hun beurt een zevental TRIAC'S aansturen. Via de TRIAC'S kunnen de 220 Volt lampen rechtstreeks worden aangestuurd worden. Zorg er wel voor dat de TRIAC's op afzonderlijke koelblokken worden gemonteerd indien u grotere vermogens wenst te gebruiken.

0213.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster