Schakeling is geplaatst op 25 mei 2014

Quizmaster voor 5 spelers (eenvoudig uitbreidbaar).

Wanneer er bij het spelen van een quiz, door diverse spelers een antwoord kan worden gegeven is herkenning van de speler welke als EERSTE op een drukknop heeft geduwd erg belangrijk. De hier getoonde quizmaster is in feite onbeperkt uitbreidbaar. In het principe schema, ziet u een vijftal met een stippellijn omgeven delen. Deze componenten en een LED en een DRUKKNOP is alles wat u per speler nodig heeft. Van het gebruikte Integrated Circuit (welke 4 NAND-poorten bevat) is alleen voor speler 1 het volledige Integrated Circuit benut. Hier is bewust voor gekozen, om de schakeling eenvoudiger te kunnen uitbreiden. Wanneer het kostenplaatje een belemmering zou gaan kunnen vormen, is het mogelijk om de niet gebruikte poort van bijvoorbeeld speler 2, als eerste poort van speler 3 in te zetten. Enzovoorts, LET OP: u dient dan wel de printlayout ingrijpend aan te passen. Werking: Via drukknop (S6) reset u de schakeling waarna alle LED's gedoofd zijn. Wanneer door een speler de drukknop (S1 t/m S.....) ingedrukt gaat worden, zal direct de bij deze speler horende LED gaan oplichten. Dit is voor de quizmaster te zien op het paneel, zodat hij het woord aan de desbetreffende speler kan geven. Wanneer na een reset één van de speler-drukknoppen ingedrukt wordt, zullen alle overige drukknopen automatisch geblokkeerd zijn, dit om duidelijk aan te kunnen geven WIE de eerste is. Deze blokkeer-stand blijft bestaan, totdat de quizmaster de reset-drukknop indrukt. Het mooiste is om voor de quizmaster een tableau te maken, waarin de electronica is geplaatst met een schuin opstaand front waarin de LED's worden geplaatst bijvoorbeeld voorzien van een letter of cijfer of wat u wenst. Voor iedere speler is dan enkel een drukknop welke via een twee-aderig kabeltje met het tableau moet zijn verbonden genoeg. Wanneer u hier bijvoorbeeld een beldrukker voor gebruikt, is het fysiek erg aantrekkelijk voor de spelers. Voor de ware hobbyist een uitdaging om een stralend geheel te construeren. De 9 Volt voeding is niet kritisch en omdat er CMOS-logica gebruikt is, zal de stroomopname bij een vijftal spelers erg laag zijn, zodat u batterij-voeding kunt toepassen. Bij veel spelers of intensief gebruik volstaat een standaard netspannings-adapter van 9 Volt gelijkspanning ook goed.
0210.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster