Schakeling is geplaatst op 05 mei 2014

Netvoeding, regelbaar 0...30 Volt maximaal 1 Ampère.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!

De hier beschreven schakeling, kunt u onder de noemer Regelbare Netvoeding voor een breed bereik plaatsen. Deze netvoeding omvat een traploos regelbare uitgangsspanning van 0....tot 30, waarbij de uitgangsstroom eveneens traploos regelbaar is tussen 0....1 Ampère. De maximale uitgangsstroom is zelfs bij zeer lage uitgangsspanningen te realiseren, omdat de stroombegrenzing instelbaar is. De grootste uitdaging van deze rond een UA723 opgebouwde voeding is het tot NUL(0) Volt uitgangsspanning kunnen reduceren, omdat dit vanwege de interne verschilversterker op minimaal 2 Volt uitgangsspanning uitkomt. Om dit te kunnen bewerkstellingen, is een negatieve hulpspanning welke via spanningsverdubbeling is gerealiseerd toegepast. Omdat voor het doel een relatief kleine negatieve spanning voldoende is, wordt de negatieve helft van de voeding via weerstand(R9) en zenerdiode(ZD2) op -4,7 Volt gestabiliseerd. Feitelijk zou een hulpsspanning van -2 Volt voldoende zijn, echter is ook nog een kleine offset-spanning voor Instelbare Spanningsregelaar(IC) nog. Vandaar de -4,7 Volt hulpspanning. De niet-inverterende ingang van de eerder genoemde verschilverster (pen 5) van (IC) wordt via instelpot(P3) eveneens met de hulpspanning verbonden. Hiermee kan het eventueel te veel aan spanningscompensatie tenniet worden gedaan, waarbij toch de offset-spanning geelimineerd kan worden. Weerstand(R5) dient als stroombegrenzing, en is berekend voor een maximale uitgangsstroom van 1 Ampère. Via potentiometer(P1) is de uitgangsstroom continu regelbaar gemaakt. Hierbij moet worden aangetekend dat wanneer de volledige weerstand tussen het knooppunt(emitter T3), weerstanden(R2 en R5) via potentiometer(P1) naar pen 2 van het(IC) staat de minimale uitgangsstroom vloeit(theoretisch is de stroombegrenzing dus op NUL(0) milli-Ampère ingesteld). Op deze manier kan de uitgangsspanning niet hoger dan 0 Volt zijn. Wanneer nu de weerstand door potentiometer(P1) minder gaat worden, zal de uit de voeding een evenredige grotere uitgangsstroom worden gehaald. Hiermee is een volledig regelbare uitgangsstroom gerealiseerd. Voor het overige is de schakeling relatief traditioneel opgebouwd, echter de LED zal weinig oplichten omdat deze bedoeld is om de voorspanning van de stroombron met transistor(T1) te leveren. De afregeling: op de uitgangsklemmen (PLUS en 9(NUL)) dient een kleine belanstingweerstand van ongeveer 1 Kohm met een vermogen van 1 Watt te worden aangesloten. Potentiometer(P1) dient op minimale weerstand te staan en potentiometer(P2) moet zo ver mogelijk naar de uitgangsspannings-lijn(PLUS) worden gedraaid. Wanneer deze situatie is bereikt, kan middels instelpot(P3) de uitgangsspanning op exact 0 (NUL Volt worden ingesteld (gebruik hiervoor een universeelmeter ter controle). Deze instelling is erg belangrijk, om de voeding daadwerkelijk tus 0 en 30 Volt te kunnen regelen. Potentiometer(P2) is de regelaar voor uitgangsspanning tijdens gebruik van de voeding (wanneer u de 30 Volt niet volledig haalt, is een verkleining van de waarde van weerstand(R8) de oplossing. De rimpelspanning van deze voeding blijft (mits goed opgebouwd) beperkt tot ongeveer 10 milliVolt (toptop). Omdat transistor(T3) bij een kortsluiting van de voeding ongeveeer 40 Watt moet kunnen dissiperen, is een voldoende grote koelplaat van ongeveer 10x10 centimeter en het liefst gemaakt van zwart Aluminium benodigd.
0208.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.

OPGELET: op delen van deze schakeling staat de levensgevaarlijke spanning van 220 Volt, Pas op met de bouw en zorg voor een deugdelijke behuizing !!


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster