Schakeling is geplaatst op 24 januari 2005
Schakeling is aangepast op 30 april 2014

Microfoon compressie voor audio toepassing.

In de praktijk komt het voor dat iemand die via een microfoon welke op een (eenvoudig opgezette)omroepinstallatie aangesloten is, opgewonden (luid) spreekt een zogenaamde overmodulatie veroorzaakt. Door overmodulatie is de weergegeven spraak via de luidspreker(s) van de omroepinstallatie eigenlijk niet om aan te horen waardoor wellicht de kern van de boodschap zijn doel voorbij schiet. Deze schakeling heeft als doel het microfoon-signaal afgezwakt door te geven aan de (eind)versterker van de omroepinstallatie. Hierdoor zal een acceptabel geluidssignaal naar de luidspreker(s) worden gestuurd. Dit wordt bereikt door een drietal 'verzwakkings-trappen'. De microfoon welke op de aansluitplug ingang aangesloten dient te worden, zal in de transistor-trap(T1 / T2) de eerste verzwakking krijgen, vervolgens via de transistor-trap(T3 / T4) een tweede verzwakking en als laatste via transistor-trap(T5 / T6) een laatste verzwakking. Het voldoende verzwakte signaal is beschikbaar op aansluitplug uitgang, waarmee u de (eind)versterker kunt aansturen. Wanneer u de schakeling permanent tussen microfoon en versterker wenst in te zetten, is batterij-voeding misschien onhandig, omdat de schakeling ongeveer 60 milliAmpére stroom opneemt. Indien u een hoge capaciteit batterij neemt, kunt u enige uren met constante inschakeling vooruit. Wanneer u batterij-voeding niet ambieert, is een externe voeding een mogelijkheid. Het frequentiebereik is is breed, namelijk 30 Hz tot 15 kHz. De vervorming is verhoudingsgewijs laag en bedraagt gemiddeld 1%. Het afgezwakte microfoon-signaal heeft een spanning van 10 milliVolt tot 1 Volt op de aansluitplug uitgang.
0207.png
Klik op afbeelding om gehele schakeling te zien.

Klik op de COMPONENT-LIJST knop, voor een componenten overzicht
De component informatie, is voornamelijk afkomstig uit het leveringsprogramma van Farnell (www.farnell.com) tenzij anders aangegeven.

layout.png
De afbeelding geeft de printplaat weer, gezien bovenop de componenten. De rode lijnen zijn de printbanen welke zich aan de onderkant(soldeerzijde) bij een standaard print bevinden.

Ook staan er één of meerdere BLAUWE printbanen, welke op elk uiteinde een lichtgroene vierkante vlak heeft waarna de banen als rode printbanen verdergaan. Dit zijn doorverbindingen welke handmatig op de componentenkant van de printplaat aangebracht moeten worden.


Terug naar index

Terug naar de homepage

Email deWebmaster